Adventskalender 2021 Adventskalender 2021
 
 
Gedachtenisdienst

Gedachtenisdienst
Zondag 14 November 2021 was in onze gemeente Eeuwigheidszondag. Tijdens de kerkdienst op deze zondag herdachten we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 
lees meer »
 
Dankdag

Liturgie tafel met "de vruchten van het land"
Dankdag
Dankdag is een christelijke feestdag die vooral in Nederland wordt gevierd onder protestanten. De volledige naam is: dankdag voor gewas en arbeid. Het valt altijd op de eerste woensdag van november. Vooral gereformeerde en reformatorische kerken hebben dan een kerkdienst om God te bedanken voor alles wat Hij dat jaar heeft gegeven.
 
“Kinderen in de knel” in Moldavië.

Petrakerk project
“Kinderen in de knel” in Moldavië.
In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

 
lees meer »
 
De Pertrakerk is weer open - update De Pertrakerk is weer open - update


 17 september 2021

Tot nader order blijft de toegangsprocedure voor onze kerkdiensten ongewijzigd. Dit houdt in dat de 1,5m afstand blijft. Een corona-vaccinatiebewijs of de QR-code is niet vereist. Vandaag heeft minister Grapperhaus hierover een onderhoud met de kerken.
De kerkenraad is blij u mee te kunnen delen dat met ingang van zondag 2 mei a.s. de kerkdiensten weer te bezoeken zijn voor iedereen die dat wenst.
De diensten kunnen worden bezocht door maximaal 30 bezoekers, de dienstdoende medewerkers niet meegerekend.
Daarbij wordt er rekening gehouden met de richtlijnen zoals in de vorige periode:
 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en mondkapje dragen bij binnenkomen en verlaten van de kerk. 
De mogelijkheid om thuis mee te kijken en te luisteren via kerkdienst gemist blijft bestaan.

Namens de kerkenraad,
ESK
 
 
. .
Waar twee of drie.....

Waar twee of drie....
 

Een nieuw lied, geschreven door ds. Job de Bruijn (+ bladmuziek).

Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij: Ik zal er zijn.

Download de bladmuziek

---

 

 
Startzondag 2021 Startzondag 2021
Welkom in de kerk!
A.s. zondag 19 september is het Startzondag. Onze voorganger is ds. Elzo Bijl.
Het thema van de dienst: “De lach van Pasen”
Tijdens deze dienst zal de bevestiging plaatsvinden van Margriet Edelman, als scriba.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie met elkaar te drinken. 
 
Eredienst Petrakerk 24 januari 2021, 10.00 uur, Ds T.Meijer Eredienst Petrakerk 24 januari 2021, 10.00 uur, Ds T.Meijer
Wat fijn: zondag 24 januari a.s. kunnen we weer een dienst zien en beluisteren van onze Petrakerk.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf zondag 24 januari weer te gaan starten met het houden van kerkdiensten. Voorlopig mogen er nog geen bezoekers aanwezig zijn.
Bij de diensten zullen alleen de hoogstnoodzakelijke medewerkers aanwezig zijn.
U kunt de dienst meeluisteren en meekijken via de volgende link:

Eredienst Petrakerk Heinenoord, 24 januari 2021, 10 uur, Ds T.Meijer

 
Kijk/luistersuggesties zondag 10 januari 2021 Kijk/luistersuggesties zondag 10 januari 2021
Nu we als gemeenteleden toch wel wat verweesd achterblijven, zeker tot en met 17 januari 2021 a.s, stel ik een lijstje samen met kijk- en luister suggesties.
Het blijft een beetje gek: reclame maken voor andere kerken....we bedenken ons maar dat we lid zijn van de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Mist u nog een suggestie ? mail dan naar :
websitebeheer@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
PKN De Hoeksteen, Roerdompsingel, Numansdorp,Ds M.van Selm. Dienst: 09:30 : Streamingsdienst 17 januari 2021 a.s.
PKN De Open Hof, Willem van Vlietstraat 2A, Oud-Beijerland, Dienst: 10.00 uur, Ds Lyonne Verschoor
Streamingsdienst: Steamingsdienst 17 januari 2021 
" Wat als de wijn opraakt"?

PKN Hervormde kerk Heinenoord,Hofweg 2A Heinenoord, Ds E.Agterhuis,Dienst 10.00 uur:Luisteren: Dienst zondag 17 januari 2021
Beeldverbinding: Beeldverbinding


PKN Puttershoek/Maasdam,Rembrandtstraat 1 Puttershoek, Dienst: 10.00 uur  Streamingsdienst zondag 17 januari 2021

Voorganger: 
Organist:  PKN Nieuwland : Westmaas, Klaaswaal, Mijnsheerenland,Dienst: 10.00 uur:
Beeldverbinding : Dienst kijken You Tube dienst luisteren:  Streamingsdienst zondag 17 januari 2021
Ds. M.E.Vroonland - organist/pianist Jaco Schipper


PKN Centrumkerk Geldermalsen, Dienst: 10.00 uur:Beeldverbinding:Streamingsdienst zondag 17 januari 2021
 
 
Luister-suggesties Luister-suggesties


Nu we als gemeenteleden toch wel wat verweesd achterblijven, zeker tot en met 17 januari 2021 a.s., stel ik een lijstje samen met luister-suggesties.
Het blijft een beetje gek: reclame maken voor andere kerken....we bedenken ons maar dat we lid zijn van de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Mist u nog een suggestie ? mail dan naar :
websitebeheer@gereformeerdekerkheinenoord.nl

Ds Arend Wim Estie te Dwingeloo:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1149/events/recording/160966440001149

Ds Bas Urgert te Lutten: Op de eerste zondag in het nieuwe jaar word ik verwacht in de Kruiskerk in Lutten om voor te gaan in een online dienst. We lezen Jesaja 49:1-6 en Lukas 2:21-39 en het gaat over het getuigenis van Simeon en Hanna. Aanvang 9:30 uur https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10804

Ds E. Bijl te Numansdorp, de Hoeksteen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/92/events/recording/160966260000092 Een toekomst vol van hoop,Psalm 121

Ds Lyonne Verschoor-Schuijer, Oud Beijerland, de Open Hof, https://kerkdienstgemist.nl/stations/309/events/recording/160966440000309

Ds Gerard Krol te Geldermalsen, Wie is je koning?Centrumkerk, https://kerkdienstgemist.nl/stations/372/events/recording/160966440000372

Ds.Van Es uit Zandeweer, PG Uithuizen: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21745 " De pelgrimstocht in je hart., gelukkig hoef je niet te worden, dat ben je al.....".

Voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Matthijs Vlaardingerbroek: De Henkie show: Jezus wordt gedoopt in deJordaan; https://www.youtube.com/watch?v=UqfnIL-pLQs&feature=share&fbclid=IwAR0xI4CMX4Y_x5l6QMR7AOr4aJGL9lDevk1u6D0Q2u6fjs5gmqZ-ToTwZGc

ESK
 
Kijk vooruit, loop verder..... Kijk vooruit, loop verder.....
Kijk vooruit, loop verder......


 
. .

 

Apostolische geloofsbelijdenis

Ondanks de naam is deze geloofsbelijdenis niet afkomstig van de apostelen. Hier is namelijk geen Nieuw Testamentisch of patristisch bewijs voor. De juiste datering is onzeker. Waarschijnlijk vindt ze haar oorsprong in de eerste of tweede eeuw na Christus. Een van de vroegst bekende aanzetten voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200).


GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God,
de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde

En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in de hel,
op de derde dag is opgestaan uit de doden,
die opgevaren is naar de hemel,
waar hij zit aan de rechterhand van God, de Vader,
van waar Hij zal komen
om te oordelen over de levenden en de doden

Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
ik geloof de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en een eeuwig leven

Amen
 
 
Handwerkmiddag in de Erve Handwerkmiddag in de Erve

Gezellige handwerkmiddag !

Revalideren is af en toe een saaie bedoening.....
Wandelen zonder doel zit niet echt in mijn aard, dus dacht ik vanmiddag:
Kom, laat ik eens gaan buurten bij onze handwerkdames!
Met de zon best nog hoog aan de hemel, 30 graden was de buitentemperatuur, zaten de dames hard, maar gezellig te handwerken in de grote zaal, keurig op de welbekende afstand!
Ieder had een eigen werkje, af en toe werd er hulp gevraagd aan de opperhandwerkjuf Marja ! 

Na binnenkomst kreeg ik een kopje thee en een heerlijk beschuitje met blauwe muisjes van Plonie Maat,
dit ter ere van de geboorte van haar achterkleinzoon Logan ! Zoontje van Stephan Maat en Wilma Maat.

Ik heb de verschillende werken bewonderd, ik zag een kastrandje in een alleraardigst beginnetje van wat bleek een vestje te worden....
Ik zag ingewikkelde patronen die door de maakster toch als " niet zo moeilijk " bestempeld werden!

ieder z'n talenten zullen we maar zeggen !

De grote zaal leent zich prima voor deze activiteit, met de afstandsregel en met de warmte had ieder lekker de ruimte, er werd heel wat afgekletst!

Ik stelde de dames een leuke rapportage op de site in het vooruitzicht, en vervolgde mijn revalidatieweg....!

ESK
Kijk bij "lees meer" voor meer foto's
lees meer »
 
Bless the Lord my soul Bless the Lord my soul
Bless the Lord my soul

 
Ds Elzo Bijl 30 jaar predikant ! Ds Elzo Bijl 30 jaar predikant !
Vandaag, 9 september 2020 is het precies dertig jaar geleden dat onze predikant Elzo Bijl zijn intrede deed tot het ambt van predikant. Wij mogen hem al een aantal jaren, samen met de gereformeerde kerk te Numansdorp "de onze " noemen en hopen nog lang van zijn gaven, van God gekregen, te genieten en te leren.

 
God is getrouw, Zijn plannen falen niet God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Wat mogen wij toch blij zijn met onze organisten....!
Aan het einde, na de zegen van de dienst van 23 augustus, konden we weer genieten van prachtig orgelspel!
De volgende weergave haalt het niet erbij.... maar is ook mooi.
God is getrouw

ESK
 
Avondgebed AvondgebedAVONDGEBED

O Heere, onze God, dank U dat U deze dag tot een eind heeft gebracht.
Nu kunnen wij ons lichaam en onze  geest rust geven. Uw handen hebben ons vandaag bewaard en geleid. Vergeef ons ons gebrek aan vertrouwen en alles wat wij vandaag verkeerd hebben gedaan, en help ons een ieder te vergeven die ons verkeerd heeft behandeld. Laat ons vredig slapen onder Uw bescherming en bewaar ons voor de verleidingen van de duisternis.
Wij leggen alle mensen van wie wij houden, alle mensen die bij ons wonen, in Uw handen. Wij vertrouwen ons lichaam en onze geest aan U toe.
O God, Uw heilige Naam zij geprezen.
Amen

 
Lied 978: Aan u behoort o Heer der Heren Lied 978: Aan u behoort o Heer der Heren


Aan U behoort O Heer der Heren

 

Vakantietijd.....

U bent er, mijn God
En ik kom tot U
Met al mijn bedrijvigheid, spanningen en onrust.
Ik ben overladen met gedachten en gevoelens.
Mijn lichaam is als een boog gespannen

Zo kom ik tot U,
U, God van rust, van geduld en van kalmte.
Ik adem uit en breng bij U
Mijn overvloed aan gedachten en activiteiten.
Ik adem in en laat mij vervullen met uw
Kracht, uw liefde en behoedzaamheid.

Heer, in uw schepping hebt U de rust
als hoogtepunt en sluitstuk gesteld.
In uw zorg en wijsheid hebt U voor ons
de balans tussen werk en rust,
Tussen doen en laten aangereikt.
Help mij, opnieuw in dit ritme te leven.

Eeuwige, ik dank U dat ik mijn waarde
Niet ontleen aan nuttige wereldse prestaties,
Maar dat ik mag leven uit datgene wat U hebt volbracht.

Bron:Ga met mij

 

 
Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God Waar vriendschap en liefde zijn, daar is God


 


Waar vriendschap en liefde zijn, daar is GodLees  het corona-gebruiksplan
Corona Gebruiksplan Petrakerkgebouw zie : lees meer
 
lees meer »
 
Voor ieder van ons Voor ieder van ons

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel/

Het lied 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (Lied 388), gezongen door Leona Philippo (+ toelichting).

(scroll naar beneden voor de toelichting bij dit lied)

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Refrein

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser

---

Toegelicht: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Tafellied

De nieuwe visienota van de Protestantse KerkVerder lezenSynode schaart zich achter nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’Synode schaart zich achter nieuwe visienota ‘Van U is de toekomst’, die op 19 juni is vastgesteld door de synode, zet de kerk als gemeenschap van Woord en tafel centraal: Bij een kerk als tafelgemeenschap denken we in de eerste plaats aan de avondmaalstafel. In nauwe verbinding daarmee staan ook andere tafels in de gemeente en in de buurt. Samen eten, tijd, aandacht voor elkaar en delen zijn wezenlijk voor de kerk. Hoewel dit lied in het Liedboek 2013 onder de categorie ‘Maaltijd van de Heer’ is opgenomen (lied 388) is het juist ook heel geschikt om te zingen bij al die andere tafels waar gedeeld wordt en gemeenschap wordt gebouwd.

Inclusief

Het visioen uit Jesaja 25, waar de Heer een feestmaal aanricht voor alle volken en waar ‘de sluier die de volken het zicht ontneemt’ de mensen voorgoed is ontnomen zodat ze elkaar recht en eerlijk in de ogen kunnen kijken, wordt in dit lied in eenvoudige woorden bezongen. Zo eenvoudig dat het ook echt voor iedereen bereikbaar is: de tafel waar wordt gedeeld en waar voor iedereen plaats is (in de oorspronkelijke tekst staat letterlijk: ‘voor iedereen die geboren is’). De inclusiviteit is zo breed als men maar kan denken: iedere vrouw, iedere man, de één, de ander, jong en oud, beschadigd, gaaf, rechtvaardig, slecht, de meerdere, de mindere. In deze tijd zou ik willen toevoegen: de zwarte en de witte mens, voor iedereen is er plaats en er is geen verschil meer.

Een sterke sociale bewogenheid spreekt uit het lied, met name uit de treffende zin ‘het delen van macht is deel van ons plan’. Die zin roept op om samen te werken en ieder ander te zien ‘in Gods licht’, dus als kind van God. Machthebbers tellen niet meer mee. De tekst van de in januari 2020 overleden Nieuw-Zeelandse kerklieddichter Shirley Murray toont een visioen van een tafel waar niet geoordeeld wordt, waar mensen elkaar vinden en hulp bieden, waar vergeven wordt, waar niemand meer angst heeft en ‘iedere stem geeft klank aan het koor’. Iedereen doet ertoe. Een op en top diaconaal lied.

Water en brood

Er is geen enkele verwijzing naar de Maaltijd van de Heer zoals we die in de kerkelijke liturgische tradities kennen, met brood en wijn. Het lied spreekt enkel over ‘voor ieder van ons schoon water en brood’. Daarbij denk ik aan alle vluchtelingen en alle plekken in de wereld waar mensen geen toegang hebben tot basale voorzieningen als schoon water. Maar zijn liefde en geborgenheid niet net zulke primaire behoeften? In plaats van de eucharistie, waar aan het altaar geofferd en opgeofferd wordt, gaat het aan deze tafel in de eerste plaats om delen. Dat de wereld eerlijker wordt en dat wij daar allemaal deel van zullen zijn en kunnen zijn.

Behalve bij Jesaja 25, sluit het lied ook aan bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar de vrienden van de koning het te druk hadden om naar zijn bruiloftsfeest te komen. Toen stuurde hij zijn dienaren naar de hoeken van de straat om iedereen uit te nodigen die ze op straat tegenkomen. Alle mensen kwamen samen voor het bruiloftsmaal, ‘zowel goede als slechte’. Zij hoorden ineens allemaal bij de genodigden.

Jazz-wals

De melodie uit 2002 is van de Amerikaanse Lori True, die veel kerkmuziek schrijft in de stijl van Ierse Folkmuziek. Het is een wals (één-twee-drie, één-twee-drie, één-twee-drie) met een jazzy karakter (de overgebonden noten). Op het eerste gezicht is het even goed tellen geblazen als een cantorij het nieuw instudeert, maar je merkt al snel dat je er niet teveel bij moet nadenken. (Ook niet bij die hele maat rust aan het eind voordat je nog één keer ‘recht en geluk’ zingt!) De melodie is logisch en zingt zo weg, richting die prachtige wereld waarin alleen maar gedeeld wordt.

 
Jesu bleibet meine freude. Gert van Hoef Jesu bleibet meine freude. Gert van Hoef


Dat onze predikant tijdens de Pinksterdienst in de Hoeksteen een bijzonder, hartverscheurend verhaal vertelde over zijn grootvader, een verhaal dat geschiedde tijdens de hongerwinter op de Oude Barendrechtse brug, hebben we allemaal kunnen volgen. De eerste keer dat ik daarna door de tunnel reed, moest ik er even aan denken...
Fijn dat diezelfde brug een plekje kreeg op de liturgie van de intrededienst van onze bruggenbouwer.

Dat een van onze organisten, Koos Kleinendorst een mooie muzikale bijdrage heeft geleverd aan de Pinksterdienst van de Hoeksteen Numansdorp en onze Petrakerk samen, hebben we ook allemaal kunnen horen.

Hij speelde o.a Jesu bleibet meine freude, of Jesus joy of man's desiring.
Gert van Hoef kan er trouwens ook wat van!

Jesu bleibet meine freude
 
Een tafelgebed, van Huub Oosterhuis, uit 'Van U is de toekomst - Kome wat komt' Een tafelgebed, van Huub Oosterhuis, uit 'Van U is de toekomst - Kome wat komt'

Een tafelgebed van Huub Oosterhuis, uit 'Van u is de toekomst - Kome wat komt'.

Gij die weet wat in mensen omgaat

Aan hoop en twijfel,
Domheid, drift, plezier, onzekerheid.

Gij die ons denken peilt
En ieder woord naar waarheid schat
En wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.

Gij toetst ons hart
En Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.
En niemand, of hij heeft een naam bij U.

En niemand valt of hij valt in uw handen
En niemand leeft of leeft naar U toe.

Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal
Zij Gij onhoorbaar. En diep in de aarde
Klinkt uw stem niet. En ook uit de hoogte niet.
En niemand die de dood is ingegaan
Keerde ooit terug, om ons van U te groeten.

Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
Een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
Over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een jodenman.

In hem zou uw genade zijn verschenen,
Uw mildheid en uw trouw.
In hem zou, voorgoed,
Aan het licht gekomen zijn
Hoe Gij bestaat: weerloos en zelveloos,
Dienaar van mensen.

- Huub Oosterhuis: Van u is de toekomst. Kome wat komt.

 
Het lied aan het licht Het lied aan het licht

Lied aan het licht
Een lied van Huub Oosterhuis, gezongen door Leoni Jansen.
 

Toegelicht: Lied dat ons aanstoot in de morgen

(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ is een lied uit 1978. Oorspronkelijk schreef Huub Oosterhuis het op de melodie van psalm 118, maar het werd pas echt populair op de melodie van Antoine Oomen. In die vorm kwam het eerst in Gezangen voor Liturgie (1983) terecht en later in het Liedboek (lied 601). De titel ‘Lied aan het licht’ (dus niet over of van het licht!), kreeg het pas later.

Licht als beeldspraak

Het is opvallend dat het lied zo populair geworden is, want het heeft zeker geen eenvoudige tekst. Steeds als je de tekst leest, openen zich nieuwe vensters van betekenis en geloof. De beeldspraak zet in ieder couplet in bij ‘licht’, maar daar komen in iedere regel nieuwe betekenissen bij. Dat zien we al in de eerste vier regels.

Prachtig is het beeld van het licht als een actieve kracht, die ons aanstoot in de morgen. Licht wordt hier een bijna voelbare fysieke kracht, waarbij natuurlijk het nieuwe licht van de paasmorgen – de lichamelijke opstanding – meeklinkt.

Daarna klinkt echter meteen het woord ‘voortijdig’. Het is dus ook een licht dat ons vanuit de toekomst, die een bevrijdende toekomst is, tegemoet schijnt. Al zingend vraagt de gemeente (let op hoe mooi er met ‘ik’ en ‘wij allen’ gespeeld wordt) dringend aan dat licht, om ons allen te ‘overdekken’, als een warme deken in het koude bestaan.

Meteen na ‘overdek mij’, klinkt: ‘vuur mij aan’. Het licht is dus niet alleen een goedkope troost. Het kan in onszelf branden en ons ‘aanvuren’: de ik/wij word(en) actief deel van het verhaal.

Een andere verrassende beeldspraak vinden we in het derde couplet, waar het licht ‘veelstemmig’ wordt genoemd. Dat is een term die je normaal gesproken kunt toepassen op muziek. Bij licht zou je eerder het woord ‘veelkleurig’ gebruiken. Maar in dit lied wordt het licht hoorbaar – wellicht door die veelheid aan stemmen die, tussen alle andere geluiden in de wereld door, al getuigt van die wereld waar mensen waardig leven mogen. Je leert het alleen te zien als je het wilt horen, lijkt het lied te willen zeggen.

 

lees meer »
 
De steppe zal bloeien...... De steppe zal bloeien......


De steppe zal bloeien....
 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer Mijn ziel is stil tot God mijn HeerMijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.


- Psalm 62:1 (Liedboek 2013)

Meer woorden van troost en bemoediging? Kijk dan elke dag rond 9.00 uur naar 'Op adem' (KRO-NCRV). U vindt alle uitzendingen hier. 
 

 
 
"De stem van Dietrich Bonheuffer reikt almaar verder"gelezen in Trouw "De stem van Dietrich Bonheuffer reikt almaar verder"gelezen in TrouwDe stem van Dietrich Bonhoeffer, die vandaag 75 jaar geleden stierf, reikt almaar verder. Zowel liberale als behoudende gelovigen voelen zich aangesproken. 

Stevo Akkerman

Dietrich Bonhoeffer was 39 jaar oud toen hij werd ­opgehangen in concentratiekamp Flossenbürg, en zijn aanzet tot een eigen theologie heeft hij niet kunnen afronden. Toch is zijn invloed op het christelijke denken, en zeker ook op het denken van christenen, ongehoord groot – nog steeds. De man die ‘de theoloog van het verzet’ wordt genoemd, blijft mensen van zeer uiteenlopende achtergrond aanspreken, soms zo zeer dat je je ­afvraagt hoe het mogelijk is dat zij zich, bij al hun verschillen, herkennen in één en dezelfde persoon.

Vraag aan theoloog Edward van ’t Slot, voorzitter van het Nederlandse Bonhoeffer Werkgezelschap, waar die wonderlijk oecumenische waardering vandaan komt, en hij wijst allereerst op de ‘breedte’ in Bonhoeffers werk: “Grote vroomheid naast openheid voor nieuwe begrippen en de bereidheid vanzelfsprekendheden op te geven”.

Vervolgens is er het gegeven dat Bonhoeffer niet in een hokje is te plaatsen; hij gaat op eigen wijze voorbij aan wat wij nu conservatief en progressief zouden noemen. “Hij noemde zichzelf in een van zijn brieven een moderne theoloog, die ook nog een en ander van het liberalisme had meegekregen. Hij kwam uit de liberale theologische hoek, wat niet helemaal hetzelfde is als de vrijzinnigheid in Nederland. Iemand die niet gemakkelijk in een hokje is te vangen. De Schrift volledig serieus nemen – als iets in de Bijbel je niet ligt, dan ligt dat aan jou en niet aan de Bijbel – maar er tegelijkertijd allerlei kritische ­methodes op loslaten; dat vinden we in ­Nederland heel lastig te plaatsen.”

 

lees meer »
 
3 bewonderaars vertellen over Dietrich Bonhoeffer 3 bewonderaars vertellen over Dietrich BonhoefferOp 9 april is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer op last van Hitler werd opgehangen. De verzetsheld geldt als een van grote godgeleerden van de vorige eeuw en is voor velen nog steeds een inspiratiebron. Drie bewonderaars vertellen. 

Maaike van Houten
 
Gert-Jan Segers: 'Ook in mijn geestelijk leven betekent Bonhoeffer heel veel voor me'.Beeld ANP

Gert-Jan Segers
‘Bonhoeffers woorden resoneren constant in mijn hoofd’

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie, was wegens zijn bewondering voor en kennis van Bonhoeffer hoofdredacteur van de glossy ‘Dietrich Bonhoeffer’. Hij leerde Bonhoeffer kennen door een dominee die in zijn studententijd een gesprekskring leidde. In Segers politiek handelen is de theoloog en verzetsstrijder een groot inspirator.

“Bonhoeffer wilde niet meedoen aan de duivelse machinerie van Hitler”, zegt Segers. “Hij ging vlak voor de oorlog weer naar New York, om er les te geven. Maar hij wist: dit is mijn plek niet, als ik nu niet bij mijn volk ben, heb ik straks het recht niet het evangelie te verkondigen. Hij ging terug, ook al leidde dat tot de galg. Als hij spreekt over navolging en roeping is dat zoveel indrukwekkender dan wanneer een dorpsdominee of een theoloog aan een veilige universiteit dat zegt.

“Hij blijft niet aan de kant staan. In ‘Stadia naar de vrijheid’ schrijft hij: ‘Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, maar in het doen. Aarzel niet langer, ga de storm in en handel.’ Dat lees ik als: handel, doe wat je kunt op de plek waar je bent, ook als je de plank weleens misslaat. Dan nog is iets doen beter dan niets doen. Dat is voor mij heel krachtig, ook in het doordenken van de dilemma’s waar ik voor sta op deze plek.

Iets doen is beter dan niets doen

“Bonhoeffers woorden resoneren constant in mijn hoofd. Het is met God, midden in de wereld. Ik wil graag met God leven, Jezus navolgen, maar ik wil dat doen op plekken waar het relevant is, waar het spannend is, waar de machtsvraag wordt gesteld, waar cruciale beslissingen worden genomen. Over het kinderpardon, over bombarderen van Irak en Syrië.

“Dan is dat leitmotiv, iets doen is beter dan niets doen, de aanmoediging om te blijven waar ik nu ben. Natuurlijk, daar zitten wel grenzen aan. Het voorstel van D66 voor voltooid leven is een grens die ik nooit zal overgaan.

“Ook in mijn geestelijk leven betekent Bonhoeffer veel voor me. In campagnetijd zat ik in vergaderingen waarin in derde persoon over mij werd gesproken. Ik moest dit en dat zeggen en ik moest er zus en zo uitzien. Dat beklemde me. Ik lag ’s avonds in bed na te denken, moet ik maar uitvoeren wat iedereen er bij mij instopt of ben ik zelf nog iemand?

 

lees meer »
 
De stilte zingt u toe o Here. De stilte zingt u toe o Here.
Een gebed bij psalm 61: 1
"De stilte zingt U toe, o Here..."

Here God

Als de dingen en de stemmen van de mensen rondom ons stilvallen.
Als het gedwongen afgezonderd zijn ons te machtig zou kunnen worden.
Leer ons dan in uw stille aanwezigheid dat ook wij ons mogen oefenen in de stilte waarin U aanwezig bent. Doe ons oefenen in zwijgen en geef ons de moed om stil te zijn en het in die stilte uit te houden.
Spreekt U in die stilte tot ons, opdat wij daarna, als de tijd daarvoor rijp is, voor anderen weer de juiste woorden mogen vinden.
Help ons om niet onze krachten te verspillen en in rust te zijn als dat nodig is. Bevrijd ons van de drang tot drukte en bedrijvigheid. 
Laat het landschap van ons leven, juist nu wij worden stilgezet, oplichten en diepte krijgen door de stilte waarin we Uw stem tot ons mogen laten doordringen.

Amen

De stilte zingt u toe o Here
 
 
Telefonisch spreekuur Ds Elzo Bijl Telefonisch spreekuur Ds Elzo Bijl


Telefonisch spreekuur
Het is heel onwennig dat ds. Elzo Bijl niet op bezoek kan gaan bij gemeenteleden vanwege het corona-gevaar. Om in ieder geval toch mogelijkheden open te houden tot direct contact kunt u ds. Elzo Bijl in ieder geval telefonisch bereiken op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Moeten christenen vasten? Dr. A. Teeuw Moeten christenen vasten? Dr. A. Teeuw


https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/moet-een-christen-vandaag-vasten/

 

Ik heb eens gepreekt over de vraag van de discipelen van Johannes de Doper over het vasten: zij vasten namelijk wel en de discipelen van Jezus doen het niet. Hoe zit dat? En dan zegt Jezus dat Zijn discipelen het niet doen omdat de Bruidegom er is. Ik heb toen in die preek uitgelegd wat dat antwoord betekent. En na afloop van de dienst heb ik de vraag voorgelegd of een christen vandaag ook nog moet vasten. Op zo’n moment word je verplicht erover na te denken: moet een christen vandaag nog vasten?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: nee, een christen hoeft niet te vasten. In de Bijbel staat nergens een opdracht tot vasten of een verplichting daartoe. Dat sommige christenen toch vastenOok van plan om in de veertigdagentijd te gaan vasten? Bekijk het materiaal van Kerk in Actie dat u of uw gemeente hierbij kan ondersteunen., is prima. Dat andere christenen niet vasten, is ook prima.

 

lees meer »
 
De Maaltijd van de Heer, een uitleg van Prof. Dr. J.Muis De Maaltijd van de Heer, een uitleg van Prof. Dr. J.Muis


Hieronder enkele alinea's uit het werk van Prof.Dr.J Muis, over het Heilig Avondmaal.
Het betreft een goed te lezen stuk, waar we dankbaar gebruik van mogen maken als we ons standpunt over wie in onze Petrakerk toegelaten wordt tot het Heilig Avondmaal in de nabije toekomst gaan bepalen.

Wanneer wij als gelovigen de Maaltijd van de Heer vieren, verbindt de Heilige Geest ons leven met Jezus Christus, die is gestorven, die leeft en die komt. In deze gemeenschap met Jezus Christus worden onze relaties met God, met elkaar en met de mensen en schepselen om ons heen tot in de wortel vernieuwd. Door de genade van de Vader maakt onze vervreemding van God plaats voor een nieuwe overgave aan Hem in vertrouwen en gehoorzaamheid. Door de verlichting van de Geest herkennen en aanvaarden wij onze tafelgenoten als broeders en zusters zonder op hun maatschappelijke positie te letten. Door de liefde van de Zoon worden ons hart en onze handen geopend voor onze medemensen en medeschepselen en sluiten wij ons niet langer op in onszelf. Dit geeft een nieuwe oriëntatie aan alles wat wij in ons leven en samenleven doen en ondergaan. Het is een nieuw leven.

 
lees meer »
 
Welkom Welkom

Gereformeerde kerk Heinenoord
 
lees meer »