Psalm 84 Psalm 84


Nederland zingt, Psalm 84
 
Eredienst zondag 19 januari 2020 Eredienst zondag 19 januari 2020

 Beste gemeenteleden, 

De dienst van a.s.zondag staat  in het kader van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Psalm 84 neemt ons mee op weg naar het heiligdom. Daar gaat ons verlangen naar uit. 
Op onze levensreis zijn er Raststaettes, zoals het Heilig Avondmaal, om even op adem te komen en om gevoed te worden.
Maar het Heilig Avondmaal is geen einddoel, maar een rustplaats. Het einddoel is Gods Koninkrijk dat nu al begonnen is.

Vriendeljke groet,Dhr. R. Verkaik.

 
 
ZWO Project 2020 Kerk in Actie, Kinderen in de knel

ZWO Project 2020 Kerk in Actie, Kinderen in de knel

ZWO nieuws januari/februari
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in ColombiaOok in 2020 gaan we als Petrakerk-gemeente verder met het Kerk in actie project “kinderen in de knel”. 
 

De informatie die u in 2018 van ons kreeg ging over de hulp aan kinderen in Oeganda, een land in Afrika.
In 2019 kon u veel informatie lezen over de hulp aan kinderen in India, een land in Azië.
Dit jaar zullen wij u informeren over de hulp die Kerk in Actie verleent aan kinderen in Colombia, een land in Zuid-Amerika.

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.
Wat kan de Kleine arbeider doen met uw bijdrage?
• Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.
 
lees meer »
 
‘Meneer Aart’ in ‘Adieu God?’ ‘Meneer Aart’ in ‘Adieu God?’

Aart Staartjes: “Ik ben niet gelovig te branden”

‘Meneer Aart’ in ‘Adieu God?’

in Mediatips
 

Aart Staartjes kennen we natuurlijk vooral van Sesamstraat, maar ooit begon ‘meneer Aart’ zijn carrière bij de interkerkelijke omroep IKON. Voor het tv-programma ‘Woord voor Woord’ vertelde hij Bijbelverhalen. Aart: “Ik vond het fantastisch, het zijn machtig mooie verhalen.”

Aarts socialistische vader had niets met het geloof en hoewel zijn moeder christelijk was speelde haar geloof geen grote rol in het gezin. De spanningen van de oorlog zorgden er echter voor dat er toch voor het eten gebeden werd en dat Aart van zijn moeder naar de zondagsschool moest. Want: baat het niet, dan schaadt het niet.


“Ik herinner me dat ze het daar steeds over een Heiland hadden. Van een weiland had ik weleens gehoord, maar ik had geen idee wat een Heiland was.” Na bombardementen dichtbij het huis van de familie Staartjes werd het te gevaarlijk om nog langer naar de zondagsschool te gaan. “Dat vond ik niet erg, ik snapte er toch niets van.”

 

lees meer »
 
Verscheidenheid in de Eredienst Verscheidenheid in de EredienstDe eredienst binnen de Protestantse Kerk kent een grote verscheidenheid. “De tijd van uniformiteit is voorbij”, zegt Ciska Stark, directeur Onderwijs aan de PThU. “En de grote winst is dat we elkaar daarover niet langer de tent uitvechten.”

Op protestantsekerk.nl/liturgie staan verschillende filmpjes over liturgie, met verschillende manieren van eredienst in een plaatselijke gemeente. Stark: “Gemeenten bouwen een eigen traditie op. De positieve energie van de liturgie bruist volop. Er wordt volop geëxperimenteerd, de deuren staan open. Oude én nieuwe vormen met variaties in muziek trekken nieuwe kerkgangers aan. Nee, je hoeft je niet overal bij thuis te voelen. Maar de wereldwijde gemeente van Christus overstijgt de individuele verschillen.”

 
lees meer »
 
Zondag 12 januari 2020 Zondag 12 januari 2020


Mattheus 14

Het gaat in de preek over Jezus, over een mens en over de storm.
Door in geloof te blijven zien op Jezus leren wij dwars door de stormen en over de golven van ons leven heen naar Jezus toe te wandelen
en dan aan Zijn hand het eeuwig licht tegemoet.
De Schriftlezing is Mattheüs 14: 22 t/m 33
De tekst voor de prediking is Mattheüs 14: 28 t/m 32.

Ds. E.Kolkert

 
 
Meedenken Meedenken


Op de gemeenteavond van 11 november kwam naar voren dat het goed is om te onderzoeken wat er eventueel mogelijk is voor de toekomst van onze Petrakerk.
In de kerkenraadsvergadering  van 2 december zijn wij tot de conclusie gekomen dat we dit proces samen met een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden in willen gaan, zodat er onderzocht kan worden wat de mogelijkheden zijn. Als u graag mee wil denken en betrokken wil zijn bij dit proces, geef u dan op bij de scriba of bij één van de andere kerkenraadsleden. Graag uw reactie voor de eerstvolgende kerkenraadsvergadering van 13 januari 2020.

Namens de kerkenraad,
Ina Diepenhorst

 
 
Komt allen tezamen, op 25 december 2019 a.s.! Komt allen tezamen, op 25 december 2019 a.s.!


Achtergrond van lied: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen
 
Kerst, hemels licht in een aardedonkere nacht (ds.R. de Reuver) Kerst, hemels licht in een aardedonkere nacht (ds.R. de Reuver)Het is nacht. Slecht het schamele licht van een houtvuur doorbreekt het aardedonker. Deze rauwe werkelijkheid is het decor van de kerstnacht.

De kerstnacht heeft niets romantisch. Integendeel. Kerst begint in het donker van de nacht, in de harde werkelijkheid van onze wereld. Lukas heeft het over een machtspoliticus pur sang: keizer Augustus, een dictator die zich als god laat vereren, over Jozef en Maria die ver van huis hun eerste kindje krijgen terwijl er nergens een fatsoenlijk bed voor hen is, en over herders, een geminachte beroepsgroep, die nachtdienst hebben. 

Uitgerekend in deze wereld begint Kerst. De goddelijke Augustus heeft het nakijken. Maria baart haar kind. De nachtploeg van de herders wordt door een helder licht beschenen. De glans en glorie van God zet de herders in het volle licht.

Dit is niet toevallig. Eeuwen eerder zei de profeet Jesaja het al: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die wonen in het donker wonen worden beschenen door een helder licht’ (Jes. 9:1). Kerst begint in het donker van de nacht. In het donker van onze wereld, van onze levens. Van mensen die de speelbal zijn van een grillige politiek, die nergens welkom zijn, die niet geteld worden, die uitgeblust zijn, falen, mislukken … 

 

 
lees meer »
 
Kerst gedicht eveneens van Chris Lindhout Kerst gedicht eveneens van Chris LindhoutKerst

 

Een feest van hopen en verwachten

van stil zijn en naar binnen gaan

van laten komen van gedachten

van hoe we in het leven staan

 

Een feest van moed en durven doorgaan

van ondanks alles eigenwijs

de vrede altijd laten voorgaan

en geloven in een paradijs

 

vol ruimte voor jezelf en anderen

vol liefde voor een ander mens

vol rust en vol gevoel en dromen.

Echt Kerstfeest dat is wat ik wens.

Maar hoe vind ik de moed

dat je de hoop en het geluk ooit vindt

Misschien is het eigenlijk heel goed

om te kijken in de ogen van het Koningskind.

 
Gedicht Chris lindhout Gedicht Chris lindhoutStille aandacht

 

Vraag aan de omgehakte eik niet

hoe hij zich het licht

van de opgaande herfstzon herinnert.

 

Vraag aan het gezonken schip niet

hoe dapper het vocht

tegen de beukende golven.

 

Vraag aan het verdorde gras niet

hoe groen het zich voelde

toen het de blauwe zomerhemel kuste.

 

En vraag aan de verdwaalde mens niet

langs welke weg hij liep

voordat hij de weg verloor.

 

Geef geen goedbedoelde raad

en geen ongevraagd advies.

 

Zeg niets.

 

Ga bij hen zitten.

Zwijg

en luister.

 

Zij zullen je meer zeggen

en in de stilte van je aandacht

hun verhaal in je hart leggen.

 

Chris Lindhout

 
Missionair zijn altijd een kwestie van identiteit

Missionair zijn altijd een kwestie van identiteit

 

09/01/2013


Oke, Matthijs Vlaardingerbroek schreef deze tekst zeven jaar geleden....toch deel ik de tekst graag.
ESK

 

Missionair gemeente zijn? Zucht!


Begrafeniskerk
Het is op de terugweg van een kindervoorstelling, als ik al rijdend  over de zin en onzin van missionair gemeente peins. Wat een hot topic is het  de afgelopen jaren opeens geworden en wat zijn wij er allemaal druk mee! Ik zie gemeentes zich bijna verliezen in allerlei initiatieven en drukdoenerij, terwijl een missionaire gemeente  eigenlijk niet iets is wat je doet of onderneemt. Het is volgens mij meer een uiting van wie je bent.

Altijd een kwestie van identiteit
In ons missionair verlangen concentreren we onze aandacht te vaak op wat wij nu weer eens gaan ondernemen.  Welke Alpha-cursus of laagdrempelige dienst gaan we nu opstarten? Zucht! Missie wordt een plan, een strategie, misschien wel een sleur. Het lijkt zoveel gemakkelijker op deze manier. En we hoeven God ook minder te vertrouwen.  Wat we vergeten, is dat missionair zijn altijd een kwestie van identiteit is. Onze betekenis als gemeente vloeit namelijk altijd voort uit wie wij zijn in Christus. Als onze missionaire betekenis niet intens verbonden is met wie wij zijn in Hem, dan is alles wat wij doen krachteloos en zeker niet overtuigend.

Verbazing
Waar komen deze gedachtes vandaan? Ik kom net terug van een voorstelling in Twente, waar ik zomaar een gesprekje met de predikant had. Hij vertelde me dat ze die week in hun gemeenteavond nieuwe plannen over missionair gemeente zijn hadden besproken. Tegelijkertijd vertelde hij dat hun gebouw pal naast een begraafplaats staat en dat zij hun gebouw meerdere keren per week voor rouwdiensten verhuren. Samen verbaasden we ons erover dat  er wekelijks meer onkerkelijke mensen in hun kerkgebouw komen, dan bij sommige kerken in een decennia.  Het verraste mij dus dat ze nadenken over een Alpha-cursus of een ander missionair project, terwijl er al zoveel  onkerkelijke mensen in hun gebouw komen.

 

 

lees meer »
 
Vierde Adventszondag Vierde Adventszondag


 

Het thema van de preek van a.s.zondag is: waakzaamheid.

Gelukkig prijst de Here je als Hij je bij Zijn wederkomst wakker aantreft, trouw op je post, juist als het zeer moeilijk is om wakker te blijven; wakend over alles wat Hij je hier op aarde heeft toevertrouwd. Het gaat om het waakzaam blijven in het holst van de nacht: de nachtwacht. In Zijn kracht.

-de schriftlezing is Lucas 12: 35 t/m 40

Lucas 12

-de tekst voor de prediking is Lucas 12: 38

Ds E.Kolkert,

 
Eerste Kerstdag 2019 Eerste Kerstdag 2019


Eerte Kerstdag 2019
 
Kinderkerstfeest in de Open Hof te Oud Beijerland Kinderkerstfeest in de Open Hof te Oud Beijerland


Samen met uw (klein)kinderen een kinderkerstfeest beleven?
Dat kan in de Open Hof
W.van Vlietstraat 2A
3262 GM Oud Beijerland

24 december 2019
Aanvang: 19.00 uur

Kinderkerstfeest in de Open Hof te Oud Beijerland:
 
Doe de grote Kerstquiz Doe de grote Kerstquiz


Hoe goed ken jij het verhaal?
 
Kerstnachtdienst, 24 december 2019 Kerstnachtdienst, 24 december 2019
 
Verzoeklied zangdienst zondag 15 december a.s. Verzoeklied zangdienst zondag 15 december a.s.


Hallo allen,

Op 15 december wordt er een zangdienst in de Petrakerk gehouden. Bij de invulling van de zangdienst willen we graag u en jou betrekken!
Heb je een lied in gedachten dat je graag zou willen zingen tijdens de zangdienst?
Je kunt het lied per mail aan mij doorgeven.
Een andere mogelijkheid is om komende zondag in hal van de kerk een briefje in te vullen met hierop dit lied en dit briefje in de liederendoos te doen.

Even een tip: het mag een lied zijn passend in de tijd van het jaar (advent en kerst), maar dat hoeft zeer zeker niet. Ook ben je vrij om te kiezen uit welke liedbundel je een lied uitzoekt.  

Het doorgeven dat een lied kan t/m zondag 8 december.
Ik zie de liederen graag in m’n mailbox verschijnen.


Hartelijke groeten, Pauline 

 
 
Tweede Advent Eredienst zondag 8 december a.s.

Tweede Advent Eredienst zondag 8 december a.s.
lees meer »
 
Eerste Advent

Eerste Advent
lees meer »
 
Eredienst 24 november a.s.Viering Heilig Avondmaal Eredienst 24 november a.s.Viering Heilig AvondmaalPsalm 139

Zondagmorgen hoop ik voor te gaan in de Petrakerk, waar het Heilig Avondmaal gevierd zal worden aan Tafel.  Ik zal preken over psalm 139, dat wij gezien en gekend worden door God.  Gekend worden door God wil zeggen: dat Hij alles van ons weet, dus ook weet wat er in ons omgaat, en dat Hij ons vol liefde volgt.
Ds.T. Meijer

Psalm 139 muziek

 
 
Gedachtenisdienst 17 november 2019 Gedachtenisdienst 17 november 2019


Aanstaande zondag mogen we met elkaar de gedachtenisdienst beleven, zoals we die ieder jaar op een van de laatste zondagen het kerkelijk jaar organiseren. De namen van hen die in dit kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan zullen we mogen noemen en gedenken. Daarnaast zullen alle aanwezigen de gelegenheid hebben om een lichtje van gedachtenis te ontsteken voor al diegenen die niet meer onder ons zijn maar die we wel zullen blijven dragen in ons hart en in onze herinnering. Vanuit de Bijbel zal de gestalte van Henoch uit Genesis 5 ons vergezellen. Henoch, de man die wandelde met God en die daar zo in opging dat God hem zomaar bij Hem thuishaalde. We hopen op een zinrijk samenzijn.

Ds. Elzo Bijl
 
 
Aanvragen adventskalender PKN....Doen ! hij is weer prachtig! Aanvragen adventskalender PKN....Doen ! hij is weer prachtig!Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. In de adventstijd kijken we uit naar de komst van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt zijn. Vraag de kalender nu gratis aan!

De adventskalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. ´Geef licht´ is de rode draad door alle dagen van de kalender. Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken of juist een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied, overdenking of quote. Neem alvast een kijkje in het inkijkexemplaar.

U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2019 aanvragen  via protestantsekerk.nl/adventskalender

De kalender bestellen voor uw gemeente
Misschien wilt u als kerk uw gemeenteleden verrassen met een kalender. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via de webwinkel van de Protestantse Kerk.

 
Gemeenteavond 11-11-2019 Komt allen. Gemeenteavond 11-11-2019 Komt allen.


Maandag 11 november a.s. praten we als Petrakerkgemeente over ons toekomstperspectief, wat komt er op ons af ? Wat mogen we verwachten van de nabije toekomst? Wat verwachten we van onze toekomst iets verder weg? 
Welke beslissingen moeten er worden gemaakt en welke beslissingen zijn er al gemaakt?
De problematiek waar onze Kerkenraad mee worstelt, en niet alleen de onze, is erg complex.
Onze kerk heeft meerdere opdrachten:naast een pastorale opdracht  ook een diaconale opdracht.
We kunnen alleen handelen naar deze opdrachten als we naast de mensen ook het geld hebben dat nodig is om helpend en dienend in de wereld te staan als Petrakerk.

Wikken, wegen, nadenken, overwegen, praten, luisteren, studeren,besturen,aandacht hebben voor, niets vergeten,knopen doorhakken.....onze kerkenraad en de mensen die hun ziel en zaligheid in het kerkenwerk leggen kunnen het niet alleen.
Vandaag is er gebeden voor moed, kracht en inzicht.

Ook u kunt wat doen door simpelweg aanwezig te zijn op de extra gemeentevergadering, 20.00 uur begint de voorzitter, de koffie staat klaar!

ESK
 
 
ZWO nieuws november/december ZWO nieuws november/december
ZWO-nieuws. November/  december 2019. 
WERKEND KIND WORDT LERARES BIJ SAVE IN INDIA
VERHALEN VAN LEERKRACHTEN!!!
 
LERARES KALAIVANIIk ben nog jong: 22 jaar. Een paar jaar geleden kwam ik naar Tirupur vanuit een dorp dat hier ongeveer 120 kilometer vandaan ligt. Ik ging in de kledingindustrie werken. Medewerkers van SAVE troffen mij daar aan. Omdat ik nog minderjarig was kreeg ik de kans om naar een school van SAVE te gaan en daarna naar een school van de overheid. Daarna betaalde SAVE een lerarenopleiding voor mij, die ik met succes heb afgerond. Nu geef ik al weer drie jaar les op deze school van SAVE. Ik heb een prijs gewonnen als "beste leraar voor kwetsbare kinderen". Dat komt misschien omdat ik zelf heb ervaren wat mijn leerlingen meemaken.


MIJN BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN
 • Het is echt een uitdaging om les te geven aan een klas met kinderen met verschillende niveaus. Ik heb meestal 25 kinderen in mijn klas.
   
 • Ook zijn hier kinderen op school die werken als afvalrapers. Ze zijn vaak vies en stinken; zij wassen zich niet. Als deze kinderen naar school komen moet ik ze eerst een bad geven en een schoon stel kleren.
   
 • Soms zegt een kind in de klas dat het naar de wc moet, maar loopt dan weg. Daarom moet ik met het kind naar het toilet om te zorgen dat het kind niet wegloopt. Een aantal kinderen doet er drie tot zeven maanden over om aan school te wennen. En al die tijd moet ik opletten dat ze niet weglopen.
   
 • Als ik een kind straf geef vindt het kind mij niet aardig en ziet mij als een slechte lerares. Dan blijft het kind de volgende dag soms thuis of verbergt het zich ergens met de deur op slot. Ik wacht dan net zo lang tot het kind weer naar buiten komt. Dan neem ik het kind weer mee naar de klas.
   
 • Ook is het niet eenvoudig de harten van de ouders voor je te winnen en een relatie met hen op te bouwen. Ouders zijn vaak onvoldoende gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen. Ze willen het geld niet kwijtraken, dat het kind verdient.
   
 • Daarnaast is het moeilijk de leiders van het lokale bestuur voor je te winnen en hun steun te krijgen. Als ik naar commissies ga om te praten over kinderrechten en onderwijs, dan willen de mensen daar mij wat leren en niet luisteren naar wat ik te zeggen heb.
 
lees meer »
 
Hoopvolle woorden ! Themadienst Petrakerk 10 november a.s. Hoopvolle woorden ! Themadienst Petrakerk 10 november a.s.


Ds. Kolkert laat ons alvast weten waar de eredienst van zondag 10 november a.s. over zal gaan:

Het thema van de overdenking van aanstaande zondag is: ‘Hoop doet leven’.
Het gaat in deze overdenking niet zomaar over hoop, het gaat om de christelijke (!) hoop.Het is de hoop die de Heilige Geest, naast geloof en liefde in ons hart  kan leggen.
Hoop.....het is niet een klein kansje tegen beter weten in, maar 100% zekerheid dat iets gaat gebeuren omdat God het gezegd heeft.
De christelijke hoop is een vorm van geloofszekerheid!
En het gaat in de overdenking over wat deze hoop in je leven te weeg kan brengen, tot over de doodsgrenzen heen.
Ja, deze hoop doet Leven!

Ds. Kolkert


 
 
Troost als bedding voor verdriet: “Hier zijn wij goed in, als kerk” Troost als bedding voor verdriet: “Hier zijn wij goed in, als kerk”

Als predikant in gemeente en ziekenhuis stond Henk Veltkamp honderden mensen bij in tijden van afscheid en rouw. “Troost is een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.”

Wat is rouw?

“Rouw is de prijs die je betaalt voor de liefde die je hebt ervaren, de onvermijdelijke andere kant van wat goed is geweest. Rouwen vindt plaats op de grens van verleden en toekomst. Je moet loslaten wat er niet meer is en je voorbereiden op wat komt: je moet verder. Je gaat zelf niet mee in het graf, maar het verlies voelt als een amputatie. Dat proces verloopt bij iedereen anders. Fasen lopen door elkaar heen. Ontkenning naast verzet. Woede naast momenten van berusting.”

Rouwen begint al in de laatste levensfase.

“Het is logisch dat je woedend wordt, wanneer je niet lang meer te leven hebt. Tegelijk bekomt het jou en je nabestaanden niet goed als je tot je laatste snik woedend blijft. Er moet iets komen van berusting en aanvaarding. Dat luistert nauw, de woorden alleen al roepen woede en verzet op. 

Berusten is mooi, als het je gegeven is. Aanvaarden moet, vanuit de gedachte dat ‘het is zoals het is’. Innerlijk kun je van alles vinden en voelen, maar je moet het enkele feit aanvaarden. Die aanvaarding helpt om afscheid te kunnen nemen van het leven en je liefsten. Het helpt jou en degene die achterblijft.”

lees meer »
 
Ieder mens telt, Landelijke Diaconale Dag in Jaarbeurs Utrecht Ieder mens telt, Landelijke Diaconale Dag in Jaarbeurs Utrecht
Nieuws

maandag 4 november 2019‘Ieder mens telt’ is het thema van de Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november in de Jaarbeurs Utrecht. Hoofdspreker is Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president. Het thema ‘Ieder mens telt’ is de dagelijkse motivatie in zijn werk: “Iedereen moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Er mag geen reden zijn om langs de kant te staan.”

 


Zaterdag a.s. komen zo´n 1000 diakenen, zwo-commissieleden en andere diaconaal werkers uit honderden protestantse gemeentes vanuit heel Nederland naar Utrecht om zich te laten inspireren door o.a. minister Hugo de Jonge, die vertelt over de belangrijkse drijfveer om zijn werk te doen: “Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen.”

 

lees meer »
 
Voorbereiding Dankdienst voor gewas en arbeid in volle gang!, komt allen! Voorbereiding Dankdienst voor gewas en arbeid in volle gang!, komt allen!


 
Eredienst zondag 3 november a.s. "De werkers in de wijngaard". Eredienst zondag 3 november a.s. "De werkers in de wijngaard".


Aanstaande zondag hoop ik het te hebben over de parabel van de onrechtvaardige pachters in de wijngaard. Daarin horen we overduidelijk een echo van het verdriet over de wijngaard bij de profeet Jesaja als hij spreekt over de wijngaard van God waarin werd gehoopt op goed bestuur, maar het werd bloedbestuur en over de hoop op rechtsbetrachting, maar het werd rechtsverkrachting. In deze gelijkenis gaat het voor ons vandaag ook over hoe we omgaan met de wereldwijngaard waar we zelf deel van uit maken. In onze dagen, met zijn ophef over het klimaat en over 'cultuurchristendom'  dat, zoals dan wordt beweerd, onze cultuur in het goede spoor zou kunnen houden, heeft deze gelijkenis van Jezus een duidelijke en soms pijnlijke realiteit. Zo zal Mattheus 21: 33 - 46 in deze dienst dan ook in ons midden zijn. Omdat deze dienst een "keek op de preek met cake-dienst" is, zullen we na de dienst met elkaar in gesprek gaan.

Ds. E.Bijl.Mattheus 21: 33-46
 
Lichtjesparade Heinenoord Lichtjesparade Heinenoord
Onze Petrakerk, een lichtpuntje in het donker!

 
Bemoedigende bijbelteksten

Bemoedigende bijbelteksten
Dagelijkse broodkruimels:

Dagelijkse broodkruimels

 
 
"Het vraagt moed om kinderen toegang te geven tot waar het hart van jouw geloof klopt " "Het vraagt moed om kinderen toegang te geven tot waar het hart van jouw geloof klopt "


In onze seculiere samenleving is geloof niet langer vanzelfsprekend. Dat heeft onder andere consequenties voor de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren. Het eigen geloof van ouders en opvoeders wordt steeds belangrijker.
 
lees meer »
 
Startweekend 2019 Startweekend 2019We mochten een mooie start beleven van een mooi seizoen dat weer voor ons ligt.
Zaterdag 21 september vertrokken we met een leuk gezelschap naar Schouwen Duiveland, naar Ouwerkerk, naar het Watersnoodmuseum.

De organisator kwam zelf bijna in Kamperland terecht...maar dat verhoogde de pret alleen maar....
Het watersnoodmuseum is een levende herinnering aan een schokkende gebeurtenis: de watersnoodramp in 1953.

De watersnoodramp gebeurde op 1 februari 1953 en trof delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De rampzalige nacht wordt uitgebreid belicht in het Watersnoodmuseum, waarbij de verhalen onderverdeeld zijn in vier delen.

We beleefden de rampzalige nacht, waarbij het water zich razendsnel verspreidde. In caisson 1 ligt de nadruk op de rampnacht en de hulpverlening in de eerste dagen daarna. Wat is er gebeurd en hoe kon het gebeuren?

In caisson 2 ontmoet je de slachtoffers, hun emoties en de persoonlijke ervaringen.

In caisson 3 zagen we hoe met man en macht werd gewerkt aan de wederopbouw. Materialen en materieel dat werd gebruikt om de verwoeste polders, dorpen en steden weer op te bouwen en in te richten. Een houten woning, door Denemarken geschonken aan inwoners van Zierikzee, is daar afgebroken en weer opgebouwd in het museum. Verhalen van de Ramp zijn daarin te zien en te beluisteren. Ook is er te zien dat een overstroming ook nu nog mogelijk is en welke gevolgen dat heeft.
In caisson 4 stapten we in een nieuwe wereld: de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Door een interactieve expositie met touchscreen-tafels maakten we  kennis met waterbeheer. 

Onze gids vertelde honderduit, hoefde nooit na te denken bij wat hij zeggen wilde en de jaartallen en andere getallen rolden er moeiteloos uit, wat een gedrevenheid!

Indrukwekkend was de kleine horloge en het jasje...stille getuigen van een vreselijke ramp die groot en klein trof.

De trouw van onze God stond op zondag 22 september centraal.
In het Bijbelverhaal ging God mee met Naomi en Ruth. God bewaarde hen op hun zoektocht en bleef hen trouw.
Hij opende hun toekomst en daarmee ook de toekomst van Israel.
Zo mogen we ook geloven dat God ook met ons mee gaat, het nieuwe jaar in.

Na de dienst was er een heerlijke lunch, verzorgd door enkele gemeenteleden, echt een kwaliteit, een van de vele talenten van de Petrakerkgemeenschap!

Filmpje watersnoodramp 1953
 
Zondag 22 september a.s. startzondag ! Zondag 22 september a.s. startzondag !


Aanstaande zondag zal het slot van het verhaal van Ruth aan de orde komen als we ook de startzondag met elkaar mogen beleven. Het verhaal van Ruth gaat over gewone mensen en over gewone, alledaagse situaties, maar tegelijkertijd schijnt er Gods bemoeienis met mensen doorheen. En ook schijnt er doorheen dat God ons ook vandaag een toekomst belooft die we zelf eigenlijk niet goed hadden kunnen bedenken. Het gaat er, anders gezegd, messiaans aan toe. In de Joodse bijbel vind je het verhaal van Ruth dan ook niet bij de “historische boeken” maar bij de “dichterlijke boeken”. Het is zoiets als een visioen waar wij tobbers die soms moeizaam door het leven ploeteren, ons even aan mogen laven omdat het een stukje hemel op aarde laat zien. En zo’n visioen mogen we ons op een startzondag voor het nieuwe seizoen dan ook dubbel en dwars laten smaken.

Ds. Elzo Bijl


 
 
Wij delen geloof, hoop en liefde.... Wij delen geloof, hoop en liefde....


De graankorrel, de pit van een zonnebloem, mysterie van leven en sterven, ze leveren zich over.
Ze kennen de donkerte van de aarde, ze voelen de warmte van de zon, ze drinken de druppels van de regen. De pit ziet nooit de zonnebloem, de graankorrel ziet nooit de aar, maar ze geloven er in.
De weg van de korrel en de pit is de weg van ieder mens naar ontplooiing en voltooiing.

Bron: bij mij onbekend.

ESK

 
 
Ik zal er zijn, door Kinga Ban Ik zal er zijn, door Kinga Ban

Ik zal er zijn door Kinga BanHeeft u ook een lied dat u raakt ?
Heeft u ook een lied dat hoop geeft ?
Heeft u ook een lied dat u troost in tijden van verdriet ?
Heeft u ook een lied dat vreugde geeft ?

Geef het door aan de beheerder van de website: Sissy de Kleuver
En ze deelt het met de wereld!
 
 
Vakantie Bijbel Club Vakantie Bijbel Club

Wat een feest ! de Vakantie Bijbel Club 2019 !

Wat een gezelligheid.
Wat een prachtig weer.
Wat een blijdschap.
Wat een heerlijke meezingers.
Wat een mooi verhaal!
Wat een lachende gezichten.
Wat een werk is er weer verzet.
Wat liepen er een vossen rond in ons mooie Heinenoord.
Wat hopen we dat ze allemaal gevangen zijn......
Wat mogen we dankbaar zijn dat er steeds weer gemeenteleden zich vrijwillig inzetten.
Wat mogen we blij zijn met de opkomst.
Wat hebben de kinderen prachtige dagen gehad.
Wat mogen we hier trots op zijn!

Ga vooral zo onverstoorbaar, onopgeefbaar door!

ESK
lees meer »
 
ZWO-nieuws. september 2019. ZWO-nieuws. september 2019.


KINDERARBEID-VRIJE ZONES IN TIRUPUR IN INDIA

5023 kinderen naar school
WAT DOEN VOLWASSENEN?
De 13.327 volwassenen hebben de volgende bezigheden:
 • 5.736 werken in de textielsector
 • 349 werken in de bouw
 • 172 werken als chauffeur
 • 2.170 werken in andere sectoren
 • 319 studeren
 • 4.581 werken niet, waaronder 3.238 vrouwen tussen de 19 en 58 jaar.
Veel vrouwen werken in de textielsectorWAAR LOBBYEN WE VOOR?
 1. BETERE KWALITEIT VAN ONDERWIJS
Alle kinderen in deze zones gaan nu naar school, maar de kwaliteit van het onderwijs is op veel scholen slecht. We voeren de druk nu op om de kwaliteit van het onderwijs op die 29 scholen te verbeteren. Officieel horen er maximaal 30 kinderen in 1 klas te zitten, wat bij de scholen in onze kinderarbeid-vrije zone ook het geval is. Maar op veel andere scholen zitten soms wel 70 of zelfs 100 kinderen in één klas. Wij lobbyen voor meer onderwijzers bij de overheid, maar ook bij een sociaal fonds van bedrijven in onze regio. We doen ook een beroep op deze bedrijven om te zorgen voor toiletten op scholen of voor een betere infrastructuur.
 1. BEDRIJVEN ZONDER KINDERARBEID
Er zijn in dit gebied dat we kinderarbeid-vrij willen maken 234 textielbedrijven actief: 198 met minder dan 20 werknemers en 36 die groter zijn. 214 werken voor de lokale markt en 20 werken voor de export.  Wij vragen aan deze bedrijven om te beloven dat ze:
 • Zelf geen kinderen van 15 jaar en jonger voor zich laten werken
 • Jongeren van 16 en 17 jaar maximaal 5 uur laten werken
 • Er op toezien dat de kinderen van hun werknemers naar school gaan.
 • Een fatsoenlijk loon betalen aan hun werknemers
 
Volgende keer meer informatie over kinderarbeid-vrije zones!
 
 
 
Inspiratiedag Kwaliteit van leven / tentoonstelling Gezichten van Dementie , 19 september 2019 Inspiratiedag Kwaliteit van leven / tentoonstelling Gezichten van Dementie , 19 september 2019

Tijdens de inspiratiedag Kwaliteit van Leven zal de tentoonstelling Gezichten van Dementie worden geopend. Kom zeker naar deze boeiende middag met lezingen en workshops. Zie voor het programmawww.welzijnhoekschewaard.nl.

lees meer »
 
Maak de collecte een moment van betekenis Maak de collecte een moment van betekenis

30 aug 2019

De collecte heeft een eigen betekenis, voortkomend uit de diaconale taak van de gemeente: omzien naar de armen. In de liturgie krijgt dat vorm in het inzamelen van de gaven. Daarbij gaat het niet alleen om de inkomsten. Als teken van dankbaarheid geven wij God terug wat wij uit zijn hand ontvingen. Hoe maak je daar een bewust moment van? Marten van der Meulen, universitair docent godsdienstsociologie aan de PThU en wetenschappelijk beleidsmedewerker in de dienstenorganisatie, zou de collecte aangrijpen om de gemeentevisie te ondersteunen.
lees meer »
 
Romeinen 8: 14-15 Romeinen 8: 14-15


Romeinen 8: 14-15 

Bijbeltekst


“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.”

 

Afsluitend gebed of gedicht 

“Heilige Geest, mysterieuze aanwezigheid, u laat zich horen daar waar onze hoop en ons verdriet hun voedingsbodem vinden. U zegt ons: ‘Open je hart en je geest!’ En als wij bijna geen woord kunnen uitbrengen, blijkt dat een enkel woord genoeg is om te bidden.”

broeder Roger van Taizé
 
Open avond Interkerkelijk koor Rejoice Hoeksche Waard ! Open avond Interkerkelijk koor Rejoice Hoeksche Waard !


Het duurt nog eventjes......maar het kan alvast maar in uw agenda staan!
 
ZWO-nieuws. juli/augustus 2019. ZWO-nieuws. juli/augustus 2019.
lees meer »
 
Startzaterdag bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk Startzaterdag bezoek Watersnoodmuseum Ouwerkerk


Wie gaat er mee?

Het jaarthema "water en droogte" wordt afgesloten met een bezoek aan het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk op zaterdag 21 september a.s.
We vertrekken vanaf de Petrakerk om 13.00 uur.
Als u zich bijtijds opgeeft  zou dit heel fijn zijn!
Misschien kunnen we profiteren van een groepskorting!

Opgeven kan:

 
 
Achter de horizon Achter de horizon


Achter de horizon

Achter de horizon
daar wonen ze misschien,
die zonder haat en vooroordeel
een mens in elk mens zien.

Achter de horizon
daar leven ze wellicht,
die zonder angst en wantrouwen
houen van mijn gezicht.

Achter de horizon
daar vind ik ze vast wel,
met open harten, open armen
als ik het ze vertel

Achter de horizon
daar zijn ze allemaal,
vol vriendschap en vol liede,

als ik dat nou maar haal.

Chris Lindhout
 
Een goed pastoraal gesprek..... Een goed pastoraal gesprek.....


Een goed pastoraal gesprek.....
 
ZWO-nieuws. Kinderen in de knel in India, Juni 2019. ZWO-nieuws. Kinderen in de knel in India, Juni 2019.lees meer »
 
Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019 Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019
lees meer »
 
Zangeres Kinga Ban van Sela overleden : "ik zal er zijn" Zangeres Kinga Ban van Sela overleden : "ik zal er zijn"
lees meer »
 
ZWO-nieuws april/mei 2019 ZWO-nieuws april/mei 2019
lees meer »
 
"Vrijmoedig getuigen moet geen nieuw gebod worden" "Vrijmoedig getuigen moet geen nieuw gebod worden"
lees meer »
 
Laten we......

Laten we spreken, laten we zwijgen....
Laten we......
lees meer »
 
Kinderarbeid in de textielfabrieken in India voorkomen De kinderhulplijn van SAVE Kinderarbeid in de textielfabrieken in India voorkomen De kinderhulplijn van SAVE
lees meer »
 
Mooie Bijbeltekst van vandaag! (zondag 03-03-2019) Mooie Bijbeltekst van vandaag! (zondag 03-03-2019)
lees meer »
 
Handwerken in de Petrakerk Handwerken in de Petrakerk
lees meer »
 
Geef licht,geef liefde een gezicht.....

Geef licht,geef liefde een gezicht.....
lees meer »
 
Vriendschap is geluk hebben!

Vriendschap is geluk hebben!
lees meer »
 
"Diaconaal handelen is participeren in Gods Missie" "Diaconaal handelen is participeren in Gods Missie"
lees meer »
 
ZWO Project 2019 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – India ZWO Project 2019 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – India
lees meer »
 
Week van het gebed Week van het gebed

Gebed

Praten met God

Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden.
 

Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

https://www.missienederland.nl/weekvangebed2019

 
De moeite van het delen waard.... De moeite van het delen waard....https://missienederland.nl/k/n646/news/view/250212/233410/vriendschap-is-de-sleutel-de-lessen-van-een-bruggenbouwer.html
 
PSALM 104, GELEZEN OP 31 DECEMBER 2018 PSALM 104, GELEZEN OP 31 DECEMBER 2018


https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/104
 
Classis Delta leeft!

Classis Delta leeft!
Een impressie van de Classisvergadering Delta
lees meer »
 
Gedicht de Waarheid Gedicht de Waarheid


De waarheid
lees meer »
 
Posters downloaden

uit EO-Visie.
Posters downloaden
Elke week staat er een mooie poster op de een na laatste bladzijde van Visiein de rubriek Beloofd is beloofd. Deze kun je hier downloaden.
Als je klikt op de afbeelding wordt in een nieuwe scherm een pdf-bestand geopend. Deze kun je opslaan en uitprinten. Je kunt ook de afbeelding zelf opslaan (klik met de rechtermuisknop op de poster en kies voor 'Afbeelding opslaan'). Leuk als achtergrondafbeelding voor je telefoon of tablet!

https://visie.eo.nl/2018/05/download-de-poster-van-beloofd-is-beloofd/

 
 
Privacy

Privacy
Tijdens ons uitje naar Kamp Vught hebben de eerste 12 leden van de Petrakerk een privacydocument ondertekend....vandaar de berichtgeving met foto!
In de nabije toekomst vragen we dit ook aan de overige leden van onze geloofsgemeenschap. 
In het documentje hieronder ziet u waar het voor nodig is!

http://www.gereformeerdekerkheinenoord.nl/privacyverklaring.aspx

ESK
 
Welkom Welkom

Gereformeerde kerk Heinenoord 
lees meer »