PKN
  » Bijbelteksten 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Psalm 84 Psalm 84
Psalm 84
 
Jesaja 9 Jesaja 9

Jesaja 
9
 
Bijbeltekst zondag 3 november a.s. Bijbeltekst zondag 3 november a.s.
Mattheus 21: 33-46

Mattheus 21.

 
Bijbeltekst zondag 6 oktober 2019 a.s.

Bijbeltekst zondag 6 oktober 2019 a.s.
Exodus 25: 1-22
 
Romeinen 8: 14-15 Romeinen 8: 14-15

Bijbeltekst

Romeinen 8:14-15 
“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.”

 

Afsluitend gebed of gedicht 

“Heilige Geest, mysterieuze aanwezigheid, u laat zich horen daar waar onze hoop en ons verdriet hun voedingsbodem vinden. U zegt ons: ‘Open je hart en je geest!’ En als wij bijna geen woord kunnen uitbrengen, blijkt dat een enkel woord genoeg is om te bidden.”

broeder Roger van Taizé
 
Kerk in Actie Kerk in Actie
 
Laten we.....mooi gedicht van Chris Lindhout, Nijverdal Laten we.....mooi gedicht van Chris Lindhout, Nijverdal
lees meer »
 
Jozua 1 Jozua 1


https://bijbel.eo.nl/bijbel/jozua/1
lees meer »
 
Toekomstmuziek.... Toekomstmuziek....
lees meer »
 
Psalm 104 Psalm 104


Psalm 104

https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/104
 
Gedicht Ate Klomp

Gedicht Ate Klomp
Op de vergadering van werkgroep Pastoraat opende Hermien met het volgende gebed:

GEBED

Vader in de hemel
Is het mogelijk dat we
Verblind zijn voor waarheid?
Hebben we onze ogen gesloten
voor dat wat werkelijk belangrijk is?
Kunnen we niet helder zien,
is onze blik vertroebeld?

We zoeken Uw licht in ons,
En om ons heen.
Wil ons aanraken Heer,
Sterk ons geloof
Stuur ons
Naar ons eigen Siloam.
Zet ons in het licht.
Amen

Ate Klomp


 
 
Gedicht de Waarheid

Gedicht de Waarheid
De waarheid
Wie zegt mij
dat wat ik denk en
waar ik in geloof
de waarheid is?
Dat anderen, die anders denken,
anders leven,
het mis hebben?
Mag ieder mens zijn eigen weg
naar het geluk vinden?
Zijn eigen levensboek schrijven?
Zijn eigen levenspad lopen?
Er zijn
zoveel wegen
zoveel kleuren
zoveel geuren
zoveel woorden
zoveel muziek
Laat gebedsvlaggen
waaien over de wereld.
Laat offergeuren
het luchtruim vullen.
Laat wierook kringelen
boven de aarde.
Laat mantra’s horen
Laat psalmen klinken
Laat brood breken en wijn delen,
want ieder is op zoek
naar waarheid
Laten wij elkaar de hand reiken.
Laten we luisteren naar elkaar
en elkaar de vrijheid gunnen
van de eigen weg.

Chris Lindhout
Nijverdal

 
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.