Historie

Onze geschiedenis
Historie

Historie

De Gereformeerde Kerk van Heinenoord is op 25 februari 1887 opgericht en bestond toen uit 173 leden van 20 jaar en ouder. Na een jaar werd besloten een predikant te beroepen en op 30 september 1888 deed ds. Rudolph uit Amsterdam intrede in de gemeente.
Op vrijdag 6 april 1917 – Goede Vrijdag – brandde het eerste kerkgebouw volledig af. Terwijl er hard gewerkt werd aan een nieuwe kerk, werden de zondagse bijeenkomsten in de openbare school gehouden. De eerste steen van de nieuwe kerk werd gelegd door ds. Heidema en op 20 februari 1918 werd de nieuwe kerk al in gebruik genomen.
In de oorlogsjaren was ds. Schiebaan de voorganger die veel mensen uit handen van de bezetter wist te houden. Elke zondag liet hij de gemeente “Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen” zingen. Uiteindelijk moest hij ook zelf onderduiken.
Na de oorlog – in 1946 – doet ds. Coumou intrede in onze kerk en volgt daarmee ds. Schiebaan op. Hij staat twaalf jaar in onze gemeente maar de laatste jaren van de periode zijn moeilijk voor gemeente, predikant en kerkenraad. Het gevolg was dat ds. Coumou in 1958 met vervroegd emiritaat moest gaan. Tijdens zijn ambtsperiode komt de kerk onder water te staan als gevolg van de watersnoodramp van 1953. De kerk blijft staan maar loopt wel flinke schade op.
In 1960, in de periode dat de opvolger van ds. Coumou – ds. Dijkstra – hier predikant is, wordt besloten om ritmisch te gaan zingen. Al na drie jaar besluit ds. Dijkstra een beroep naar Schoonhoven aan te nemen, en start het beroepingswerk.
Na ruim een jaar was de intrede van ds. Van Mechelen uit Oostburg een feit. Tot zijn afscheid in 1969 is er veel gebeurd. Om te beginnen de bouw van een nieuwe pastorie De vergaderingen die hieraan gewijd zijn, zijn vele. Vooral de financiën waren het grote probleem. Er werd een nieuwe pastorie gebouwd voor het bedrag van 160.000 gulden. In diezelfde tijd kwam het vernietigende rapport over het kerkgebouw: te gevaarlijk om te gebruiken.
Bij windkracht 7 mocht er zelfs niet meer in vergaderd worden. Grote problemen, hoe moest dit financieel geregeld worden? Kerkenraad en leden kwamen veelvuldig bij elkaar en brachten de moeilijkheden en schijnbaar onoplosbare problemen bij de Heer van de kerk. Er werd gebeden om wijsheid en inzicht in de stoffelijke zaken. Wonderlijk is alles tot een goede oplossing gekomen.
stenen afbikken voor het nieuwe kerkgebouw
Heel de gemeente heeft zich ingezet voor de bouw van de nieuwe kerk.De stenen waaruit de oude kerk was opgebouwd werden met de hand schoongemaakt en afgebikt. Daardoor is uit de oude kerk een nieuwe herrezen. Een heus staaltje van duurzaamheid avant la lettre. De kerkbanken en het orgel uit de oude kerk werden ook hergebruikt. Preekstoel en ouderlingenbanken werden niet uit de oude kerk meegenomen. Deze kwamen van elders.
De bouwperikelen zorgde voor veel saamhorigheid binnen de gemeente. Zij die niet bikten of bouwden verzorgden de catering.
Ds. Van Mechelen heeft zich in die 6 jaar dat hij hier geweest is op een geweldige manier ingezet bij de totstandkoming van de gebouwen. Hij zette de nodige acties op touw die ervoor zorgden dat de benodigde gelden binnen kwamen.
Na ds. Van Mechelen stond ds. Van Echten van 1969 tot en met 1973 in onze gemeente. Hij werd opgevolgd door ds. Van Ginkel uit Putten; na twee jaar vertrekt hij en gaat over naar de Gereformeerde Kerk art. 31.
In september 1976, als ds. Bijl net intrede gedaan heeft, wordt een nieuw orgel in gebruik genomen, afkomstig uit de Hordijkkerk van IJsselmonde. Twee jaar later wordt besloten om uit het liedboek te gaan zingen. In deze periode verscheen rondom de preekstoel een podium. Het geld dat hiervoor nodig was werd bij elkaar gespaard door het schoonmaken van spruiten.
In 1985 neemt ds. Alblas een beroep aan naar onze gemeente; bij het honderdjarig bestaan van onze kerk was hij onze predikant, voor honderd procent bijgestaan door zijn vrouw. De deur stond bij hen letterlijk en figuurlijk altijd open. Vijf jaar later verlaat hij met zijn gezin onze gemeente.
In december 1992 neemt ds. Urgert een beroep aan en komt in onze gemeente staan. Als hij intrede doet in de gemeente is hij nog alleen maar na tien jaar in de gemeente gestaan te hebben, verlaat hij ons met zijn vrouw èn vier kinderen.
Na een aantal jaren vacant te zijn geweest doet ds. Estié in juni 2005 zijn intrede. In de periode van ds. Estié wordt het eerste beleidsplan geschreven. In april 2010 verlaat het gezin Estié onze gemeente.
Op dit moment is ds Elzo Bijl onze predikant.
 
terug