Laten we.....mooi gedicht van Chris Lindhout, Nijverdal Laten we.....mooi gedicht van Chris Lindhout, Nijverdal

Laten we spreken

Laten we zwijgen over hen,

die gehoord willen worden door geweld te gebruiken.

Laten we zwijgen over hen,

die schreeuwend hun gelijk willen hebben,

die hun eigen idee belangrijker vinden dan

vrede en gerechtigheid voor iedereen,

die verblind door het ‘ik’

geen oog en oor hebben voor de ander

en religies misbruiken voor hun eigen gelijk.

Laten we ze doodzwijgen.

Laten wij treuren met hen die slachtoffer zijn

van hen wiens naam we niet willen noemen,

die gekwetst zijn door grievende woorden.

Zij, die niet willen wat in hun naam of geloof gebeurt.

Laten we bidden voor hen die we geen naam geven,

omdat ze angstig, bang en vertwijfeld zijn

en daardoor naar geweld grijpen.

Laten we spreken over hen

die wegen zoeken naar elkaar,

die verbinding wensen met anderen,

die open oog en oor hebben voor de hele wereld.

Geef hen die het zwarte geweld nastreven

geen naam, geen aandacht,

maar spreek over de zachtmoedigen en vredezoekers,

die licht verspreiden en grafstenen wegrollen,

zodat het kwade wordt uitgeroeid.

Want alles wat je aandacht geeft groeit.

Chris Lindhout  

terug