ZWO juni 2019 - Kinderen in de knel in India. ZWO juni 2019 - Kinderen in de knel in India.


De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. Maar veel kinderen  moeten in de textielsector werken en kunnen niet meer naar school. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om alle kinderen in hun regio op school te krijgen en kinderarbeid daar uit te bannen.

VIJF EIGEN SCHOLEN
SAVE heeft vijf scholen, waar we overbruggingsonderwijs bieden aan zo’n 250 kinderen. Globaal zijn 60 procent jongens en 40 procent meisjes. In 2016 verwachten we 300 kinderen. In onze centra hebben we 1 docent voor 25 kinderen, dus op iedere school zijn er twee leerkrachten.

Ieder jaar sporen we zo’n 500 kinderen op die niet naar school gaan. De helft kan meestal wel terecht in het reguliere onderwijs. De andere helft heeft eerst overbruggingsonderwijs nodig, vooral kinderen van migranten die uit andere regio’s komen en geen Tamil spreken. De kinderen leren o.a. Engels, Tamil en tegenwoordig ook Hindi. De kinderen die we op dit moment opvangen komen uit regio’s waar vier andere talen gesproken worden: Bengaals (kinderen uit Tripura en West-Bengalen), Bodo (kinderen uit Assam), Telugu (kinderen uit Andhra Pradesh) en Kannada (kinderen uit Karnataka).  We moeten steeds docenten vinden, die deze talen spreken. De meeste kinderen hebben één schooljaar overbruggingsonderwijs nodig om de taal te leren. Een enkele keer doen ze er langer over. Kinderen die tussen de 5 en 10 kilometer van school verwijderd wonen, laten we ophalen door een tuktuk, omdat er in hun wijk geen bussen rijden.
Volgende keer meer informatie over kinderarbeid-vrije zones!
 
terug