Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Collecte 10 September 2023
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
Vanaf de oprichting van Stichting ROS 18 jaar geleden heeft hun werk altijd 3 pijlers gehad, die ze als bestuur bij de start van de organisatie samen met de 2 medewerkers die het ROS toen had hebben bedacht.
 
  1. De 1e lijn, de directe hulp en ondersteuning aan mensen zonder papieren
  2. De 2e lijn, het toerusten van mensen en organisaties die met deze groep te maken hebben
  3. De 3e lijn, de beleidsbeïnvloeding en lobby richting beleidsmakers en politiek.
Die 3 pijlers waren wat hun betreft in 2005 onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen ook nu nog de basis van hun werk.Stichting Ros biedt hulp bij:
 
Procederen
Ze luisteren naar het verhaal, en als men dat wil vragen ze het dossier op bij de IND. Ze vertellen  daarna of een nieuwe procedure realistisch is.
Als zij denken dat er recht is op een verblijfsvergunning, kunnen ze helpen om een aanvraag voor te bereiden,
een advocaat te vinden, of bepaalde documenten te verzamelen.
 
Leven in illegaliteit
Illegaal overleven in Nederland is nooit een eerste keus. Maar soms kan het (tijdelijk) niet anders. Stichting ROS vindt dat geen mens ‘illegaal’ kan zijn, en dat iedereen recht heeft op een goed leven. Daarom bieden ze:
Toegang tot medische zorg (spreekuur)

Nederlandse les
Noodopvang
Activiteiten / educatie
Toekomst oriëntatie

Vrijwillige terugkeer

 
terug