Kerk & Israël

Collecte Israëlzondag 1 oktober 2023
Kerk & Israël
Voor de Protestantse kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme.
In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël.
In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.
 
terug