Terugblik Kerstviering Eerste Kerstdag 2023

Terugblik Kerstviering Eerste Kerstdag 2023
Een korte impressie van de dienst in de Petrakerk op eerste kerstdag 2023.
Nadat door Jeske de gedichtjes waren gelezen en de 5 kaarsen waren aangestoken  begonnen we de dienst met het zingen van lied 476 “Nu zijt wellekome”.

De schriftlezing was uit Matteüs 2: 1-12. “De wijzen uit het oosten”.
In de overdenking stonden vooral de woorden van Paulus centraal die te lezen zijn in 1 Timoteüs 3:16.


We zongen veel kerstliederen en we waren heel blij met de muzikale medewerking van Margit en Jeske Martijn op de dwarsfluit. Samen met organist Cees Moerman begeleidden zij de samenzang en speelden ook tussendoor nog mooie kerst-melodieën.De dienst werd natuurlijk afgesloten met het “Ere zij God”.  

Wie nog een keer naar de kerstmorgendienst wil kijken en luisteren die kan dat doen door rechts bovenaan  op deze website op “kerkdienst gemist” te klikken.
Ook heel fijn voor hen die de dienst thuis niet mee konden maken i.v.m. een storing.

terug