Jaarlijkse gemeenteavond 2022

Jaarlijkse gemeenteavond 2022
Aan de leden van de Gereformeerde Kerk te Heinenoord,

Hierbij nodig ik u namens de kerkenraad uit voor de jaarlijkse gemeenteavond op

WOENSDAG 18 MEI OM 20.00 UUR IN 'DE ERVE'.

M. Edelman- Naaktgeboren,
Scriba
Gereformeerde kerk
Heinenoord
terug