Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat betekent herderlijke zorg.
Wie werkzaam is in het pastoraat weet wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. We willen aandacht geven aan mensen die daar behoefte aan hebben.
Pastoraat draait om ontmoeting. Hierbij staat de ander met zijn of haar verhaal centraal.
Daarnaast speelt altijd het verhaal van God met mensen een rol, daarbij is het altijd ingebed in de gemeente van Christus, plaatselijk en wereldwijd.
De gehele gemeente heeft de taak om te zien naar elkaar, maar de pastorale werkgroep draagt deze taak in het bijzonder.


Pastorale zorg kan zich op persoonlijke omstandigheden richten zoals geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden, maar ook op geestelijke zorg rond geloof, doop en avondmaal en wanneer mensen in een geestelijke nood verkeren.
De taakgroep pastoraat bestaat uit de predikant, de pastoraal ouderling en pastorale medewerkers.
De leden van de taakgroep bezoeken gemeenteleden. Dit kan op verzoek, maar ook op eigen initiatief plaatsvinden.
  
Contactpersoon:
Hermien Huijsen-van der Linden: 
pastoraat@gereformeerdekerkheinenoord.nl

 
terug