PKN
  » Media 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Euthanasie bij voltooid leven ???? hoe denken Nederlanders erover?.....artikel uit Dagblad Trouw Euthanasie bij voltooid leven ???? hoe denken Nederlanders erover?.....artikel uit Dagblad Trouw

Levensmoe en voltooid leven , is er verschil?
 
Nieuwjaarsontmoeting PKN Nieuwjaarsontmoeting PKN

De Ziel

Het thema van de nieuwjaarsontmoeting is niets minder dan 'De Ziel'. Op dit thema zet de Protestantse Kerk in vanaf november 2019 tot startzondag 2020. 
De ziel is het ongrijpbare denken. Het ondenkbare horen. Het onhoorbare grijpen.

Programma

Denk het ongrijpbare
Jurjen de Groot, algemeen directeur van de dienstenorganisatie denkt het ongrijpbare en
ziet voor zich dat de Protestantse Kerk er moet zijn voor 17 miljoen Nederlanders - kerkgaand of niet. Daarover wordt hij geïnterviewd.

Theoloog A.A. van RüIer: “Het gaat erin de kerk centraal om zieltjes te winnen [...] want die zieltjes moeten zielen worden.” Volgens Sake Stoppels (beleidsmedewerker dienstenorganisatie) zet van Ruler daarmee het gesprek op scherp: “Want zo komt werving als een boemerang bij onszelf terug: heeft mijn ‘zieltje’ in de kerk kunnen uitgroeien tot een volwassen ziel? Heeft mijn christen-zijn mij geholpen te leren leven, heeft het bijgedragen aan mijn menswording? En zouden wij in onze geloofsgemeenschap nieuwkomers kunnen helpen om hun ziel te ‘verkennen’ en groeien in mens-zijn?” Volgens Stoppels zou elke gemeente dit soort vragen onder ogen moeten zien. “Hoe kan dat betekenis krijgen voor 17 miljoen  Nederlanders?” vraagt Jurjen de Groot zich af.

Hoor het ondenkbare
De Sunshine Cleaners hoorden het ondenkbare: muziek in Bonhoeffers gevangenisgedichten.
Predikant Piet van Die: “Wat hebben Bonhoeffer en popmuziek met elkaar te maken? Niets, zou je zeggen. Het zou zelfs kunnen vloeken. En toch werden ze geslaagd bij elkaar gebracht door de Sunshine Cleaners, die Bonhoeffers gevangenis gedichten op muziek hebben gezet. De status van Bonhoeffer is inmiddels zo onaantastbaar en bijna sacraal, dat een pop-versie van zijn gedichten al snel banaal zou kunnen worden. Maar dat is geenszins gebeurd. Integendeel, wat een integer werk!” Hoor óók het ondenkbare bij een mini-concert van de Sunshine Cleaners.

Grijp het onhoorbare
Scriba van de Protestantse Kerk ds. René de Reuver grijpt het onhoorbare - samen met de
Zandprinses - in een KIiederkerkviering.

Praktische informatie en aanmelden

Welkom: iedereen
Datum: donderdag 16 januari 2020
Tijd: 16.30 inloop, 17.00-19.00 programma
Locatie: dienstenorganisatie Protestantse Kerk (Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht)

 
Vertel elkaar dat het kwaad eindig is..... Vertel elkaar dat het kwaad eindig is.....
Wederom interessant artikel met Beatrice de Graaf aan het woord.
lees meer »
 
Burn out en identiteit..... Burn out en identiteit.....
lees meer »
 
De Wereldraad van Kerken viert 70- jarig bestaan. De Wereldraad van Kerken viert 70- jarig bestaan.
lees meer »
 
Dominee Wim Jansen: Eerst bidden dan geloven RELIGIE EN FILOSOFIE Maaike van Houten– 12:41, 22 juni Dominee Wim Jansen: Eerst bidden dan geloven RELIGIE EN FILOSOFIE Maaike van Houten– 12:41, 22 juni


Hun kleinkinderen weten: bij opa en oma zijn we even stil voor het eten. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Met die vraag van zijn destijds 5-jarige kleinzoon wist Wim Jansen, emeritus predikant in Vlissingen, zich geen raad.
 
lees meer »
 
1 geloof op twee kussens?????

1 geloof op twee kussens?????
Jij gelooft, hij niet meer
Zijn hand in jouw hand. De zegen van God komt over jullie leven samen als man en vrouw. Maar langzaam beginnen twijfels over God zijn leven binnen te sijpelen. Twee vrouwen vertellen hoe het is als je man niet meer gelooft.
 
lees meer »
 
Jaargesprek of niet?

Jaargesprek of niet?

 

Wie stuurt de dominee bij?

Voor- en tegenstanders aan het woord.....:Sinds het jaargesprek tussen predikant en kerkenraad in 2012 is ingevoerd, voelt het voor sommige kerkenraden nog steeds onwennig. Uitstellen, overslaan, zoeken naar andere vormen of gewoon doen?

‘Waarom zo negatief framen’ ?

 
lees meer »
 
Mooie posters downloaden

Mooie posters downloaden
https://visie.eo.nl/2018/05/download-de-poster-van-beloofd-is-beloofd/

uit EO-Visie.

Elke week staat er een mooie poster op de een na laatste bladzijde van Visiein de rubriek Beloofd is beloofd. Deze kun je hier downloaden.
Als je klikt op de afbeelding wordt in een nieuwe scherm een pdf-bestand geopend. Deze kun je opslaan en uitprinten. Je kunt ook de afbeelding zelf opslaan (klik met de rechtermuisknop op de poster en kies voor 'Afbeelding opslaan'). Leuk als achtergrondafbeelding voor je telefoon of tablet!
 
Emeritus predikant Jelke van Wattum over het Bombardement op Rotterdam. Emeritus predikant Jelke van Wattum over het Bombardement op Rotterdam.
Vandaag, op 14 mei 2018, deel ik een laatste ,interessant artikel over de Tweede Wereld Oorlog.


U herinnert zich vast nog wel Ds. van Wattum, emeritus predikant, wonende te Oud-Beijerland. Hij kwam regelmatig bij ons een Eredienst leiden. Zijn prothese kan niemand ontgaan zijn, ik vond/vind hem een fijne persoonlijkheid!
In het artikel is hij 81 jaar (2011), dat zal nu ongeveer 88 jaar zijn!

ESK
lees meer »
 
Maak je Bijbel groen

Maak je Bijbel groen
Ontvang drie weken lang een groene bijbeltekst en sta stil bij de Schepping!
https://www.debijbel.nl/nieuws/maak-je-bijbel-groen-21-dagen-een-groene-bijbeltekst
 
Facebook Petrakerk

Facebook Petrakerk


De Petrakerk heeft een openbare Facebookpagina.
Er zijn verslagen en foto's te zien van bijzondere gebeurtenissen.
Charlotte Breevaart beheert deze pagina.

https://www.facebook.com/groups/515974388439248/  
 
Het vermoeden-Ds. Elo Bijl Het vermoeden-Ds. Elo Bijl

Het vermoeden – Ds. Elzo Bijl
Onze predikant Elzo Bijl is een verbinder in hart en nieren, al jaren maakt hij zich druk over de positie van de moslims in onze samenleving.
Link naar het programma ‘Het vermoeden’ ,van de EO, waarin Elzo te gast was:
npo.nl/het-vermoeden/12-03-2017/VPWON_1269217
 
Watersnoodroute Hoeksche Waard Watersnoodroute Hoeksche Waard


Watersnoodroute 1953 in de Hoelsche Waard
lees meer »
 
Watersnood-reconstructie- NOS Watersnood-reconstructie- NOS

Watersnoodreconstructie NOS (video)
lees meer »
 
Symbolen in de Protestantse kerk Symbolen in de Protestantse kerk


Symboliek in de Protestantse kerk.
lees meer »
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 10.00 uur


ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door de OvD

Intochtspsalm:
Psalm 84, de verzen 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA

,         Stil gebed, Vorum en Groet.
 

Zingen (orgel en voorganger):
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Welkom

https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0

Verootmoedigingsgebed:

Lied 870, de verzen 1 en 8 (orgel).
 
  1. Heilige God, geprezen zij uw komst door alles heen,uw woord van alle eeuwigheid dat tussen ons verscheen.                       

        8.Geprezen, God, uw wijs beleid, de omweg van uw woord, ver boven alle hoogten uit en alle diepten door.
Verhaal: bij de lezingen en de uitleg

Gebed

Schriftlezing: Psalm 48, de verzen 13 tot en met 15 (lector)
Ga rond Sion, trek eromheen,
tel zijn torens.
Bezie met aandacht zijn muren,
bewonder zijn vesting
en vertel aan uw nageslacht:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd,
hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Orgel + tekst: Psalm 48, vers 4

Schriftlezing: Openbaring 21, de verzen 10 tot en met 14 (lector)
Ik (Johannes) raakte in vervoering, en de engel nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
Orgel + tekst: Lied 737, de verzen 1, 5, 6 en 7

Prediking

Orgelspel ‘tel uw zegeningen, tel ze een voor een’, voorbeden,dankzegging, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondigen

Zingen: Slotlied: ‘Ik zie in zoveel dingen’
(uit: Zingende gezegend; melodie  ‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’)

Ik zie in zoveel dingen
de vingers van Gods hand –
Hij zaait zijn zegeningen,
de wereld is zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen
verrijst in volle pracht.

Ik zie in zoveel dingen
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér:
het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge –
de oogst is levenslicht!

Zegen

Zingen (orgel en voorganger):
Lied 415, vers 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel
‘een vaste burcht’
  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 05-11-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 17-11-2020 om 14.00 uur
meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Handwerkmiddag!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.