Privacy verklaring Privacy verklaring

Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN).

Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Oranjestraat 3
3274 AK
Heinenoord

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website aan Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) verstrekt. Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies Of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/Of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag Op de website. Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN) gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen Of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren Of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie Of verwijdering sturen naar "Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug