Eredienst zondag 3 november a.s. "De werkers in de wijngaard". Eredienst zondag 3 november a.s. "De werkers in de wijngaard".


Aanstaande zondag hoop ik het te hebben over de parabel van de onrechtvaardige pachters in de wijngaard. Daarin horen we overduidelijk een echo van het verdriet over de wijngaard bij de profeet Jesaja als hij spreekt over de wijngaard van God waarin werd gehoopt op goed bestuur, maar het werd bloedbestuur en over de hoop op rechtsbetrachting, maar het werd rechtsverkrachting. In deze gelijkenis gaat het voor ons vandaag ook over hoe we omgaan met de wereldwijngaard waar we zelf deel van uit maken. In onze dagen, met zijn ophef over het klimaat en over 'cultuurchristendom'  dat, zoals dan wordt beweerd, onze cultuur in het goede spoor zou kunnen houden, heeft deze gelijkenis van Jezus een duidelijke en soms pijnlijke realiteit. Zo zal Mattheus 21: 33 - 46 in deze dienst dan ook in ons midden zijn. Omdat deze dienst een "keek op de preek met cake-dienst" is, zullen we na de dienst met elkaar in gesprek gaan.

Ds. E.Bijl.Mattheus 21: 33-46
terug