Tweede Advent Eredienst zondag 8 december a.s.

Tweede Advent Eredienst zondag 8 december a.s.


Aanstaande zondag zal het gaan over de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Over die maagdelijke geboorte worden nog wel eens allerlei dingen beweerd, omdat het bij sommige mensen kennelijk allerlei vragen oproept. "Hoe kan dat nou?" Wat wil dat wonderlijke verhaal ons vandaag zeggen?" Zondag hoop ik duidelijk te maken dat wat bij de aankondiging van de engel aan Maria gebeurt, in de Bijbel bepaald geen losse zwerfsteen is.
Dit verhaal staat, om zo te zeggen, met twee benen op de schouders van de verkondiging van het Oude Testament. En natuurlijk heeft het ook betekenis voor ons vandaag. We zien uit naar een fijne adventsviering.

Ds. Elzo Bijl


 
terug