Ga met God en Hij zal met je zijn! Ga met God en Hij zal met je zijn!

TWEE GEBEDEN

In de juli/augustusuitgave van het blad Kerkinformatie staan twee gebeden voor deze vakantietijd. Het ene is een gebed voor wie op vakantie gaat. Het andere is een gebed voor wie niet op vakantie kan. Het verwoordt de dubbelheid van deze tijd. De één ziet uit naar rust en ruimte, de ander ziet op tegen leegte en alleen-zijn.
 

 

Gebed in de vakantie
God, Heer van de schepping,
help mij om vakantie te nemen,
om mij even los te maken
van het werk,
van de verplichtingen,
de zorg om anderen,
de verantwoordelijkheid
van de dagelijkse beslommeringen. 
Leer mij de gehaastheid af,
dat ik rust vind,
stilte,
ruimte om te bidden.
Om te zien wat er ligt
op de bodem van mijn ziel
en uw stem weer te horen.


Het tweede gebed verwoordt de stem van wie thuisblijft. Vooral van wie thuis móet blijven.

Gebed voor wie niet op vakantie kan
God, die mij kent en ziet,
voor mij geen vakantie,
geen tijd, geen geld,
te druk, te oud,
te alleen…
U weet waarom.
Ik bid voor mijn vrienden,
familie en kinderen
die wel op vakantie gaan,
om een goede tijd en
een behouden thuiskomst,
dat wij elkaar straks weer
in de armen mogen sluiten.
Ken mij in mijn alleen-zijn
en geef dat ik gelukkig kan zijn
om wat mij zomaar toevalt.

Een ruimhartig gebed. Van wie niet meer op reis kan, maar het de ander gunt, ook al geeft dat voor jezelf meer momenten van alleen-zijn en je verlaten voelen.

In mijn klas zijn er ook altijd kinderen, ieder jaar weer, die gelaten de grote vakantieplannen van andere kinderen aanhoren.....natuurlijk wijs ik een ieder er op dat geluk niet alleen in grote dingen zit, maar ook in iets kleins....maar toch....Laten we in onze gemeente oog hebben voor dat 'wel' en 'niet'.

Ik wens een ieder een fijne vakantie, thuis of ergens anders!

Ga met God en Hij zal met je zijn!


ESK
 

terug