Informatieavond hospice

Uitnodiging voor een informatieavond betreffende het Hospice Zuid Beijerland.
Informatieavond hospice
Vanuit bekendheid met het werk van het hospice Zuid Beijerland hebben een aantal kerkenraadsleden van de Petrakerk in Heinenoord het initiatief genomen om een informatieavond te beleggen over de activiteiten en het werkveld van het hospice. Gebleken is dat nogal wat gemeenteleden binnen de kerken in de Hoeksche Waard eigenlijk niet echt bekend zijn met het volledige spectrum van het werk dat het hospice Zuid Beijerland allemaal verzet.

Ook blijken nogal wat gemeenteleden niet echt op de hoogte van alle mogelijkheden van zorg die er zijn, voordat opname in het hospice noodzakelijk wordt. Ook in de periode voorafgaand aan een opname in het hospice is er zorg van allerlei aard mogelijk. Het leek ons een goede zaak om over dit alles een informatieavond te beleggen die in principe bestemd is voor alle kerken in de Hoeksche Waard. Op maat toegesneden zorg is, juist als leven kwetsbaar wordt, immers een zaak die juist ook de kerken in haar pastorale zorg aangaat.
Op de beoogde informatieavond hopen een aantal medewerkers van het hospice een inleiding te houden over de diverse aspecten van het werk van het hospice Zuid Beijerland. Daarbij zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen en is er ruimte voor open gesprek.
De datum waarop deze avond zal worden gehouden is vastgelegd op dinsdag 21 februari. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal op een later tijdstip de locatie van de informatieavond worden gekozen. Zij die zich hebben opgegeven zullen uiteraard daarover later nader worden geïnformeerd.
U kunt zich opgeven door voor 7 februari een mail te sturen naar pastoraat@gereformeerdekerkheinenoord.nl   Graag aangeven met hoeveel personen U denkt te komen.

Ds. Elzo Bijl
Hermien Huijsen
Anja van der Velde (directeur Hospice)
Therese van Kampen (pastor Hospice)
 
terug