zo 17 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Elzo Bijl.
Eredienst


1e collecte: Kerk
2e collecte: Veertigdagentijd collecte
Collecte uitgang: Onderhoudsfonds

Liturgie voor zondag 17 maart
 
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 121: 1,4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 556: 1,3
 
Gebed om ontferming
Schriftlezing: Exodus: 19: 16 – 25
Zingen: Psalm 87: 1,3
Schriftlezing: Mattheüs 17: 1 – 9 / 14,15
Zingen: Lied 545
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 543
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 534
Zegen
 

terug