zo 14 jul 2019  om 9.30 uur.
Voorganger: Mevr. J.Vree Maasdam
Eredienst

eerste collecte: kerk
tweede collete: diaconie
uitgangscollecte: onderhoudsfonds

Welkom
Zingen                 lied 283 1 t/m 5 (In de veelheid van geluiden)
Votum en groet
Zingen  klein gloria
Toelichting        Jezus is op de wereld gekomen met een missie om te verkondigen dat het Koninkrijk van God aanstaande is en daarbij ging Hij weldoende rond. Hij wist zich geroepen  door God en Hij wist zich gezonden tot hen  die het moeilijk hadden.  Daarom trok Hij er op uit. Maar Hij wist evenzeer dat hij medestanders nodig had voor de verspreiding van zijn boodschap van  Gods liefde. Een beweging van  “navolging en uitzending”…en misschien heeft Hij ook ons vandaag nodig.
Gebed om ontferming
Zingen                 lied 867: 1 en 2 (Loof overal, loof al wat adem heeft)
Gebed om de opening van het Woord
Zingen                  psalm 84, 1 en 3 ( hoe leiflijk, hoe goed is mij Heer)
Lezing uit het O. t.          Amos 7,10-15 (profetische mensen maken zich niet geliefd, omdat ze niemand naar de mond spreken, daarom moet Amos weg, van hem heb je meer  last dan gemak).  lector
Zingen                 psalm 85, 3 en 4  (Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant)
Lezing N.T.         Marcus 6, 6b-13( De discipelen krijgen een missionaire opdracht, ze mogen niets meenemen, alleen zichzelf) (lector)
Zingen                 lied. 974: 1, 2 en 5 (Maak ons uw liefde, God)
Uitleg en verkondiging Delen in Jezus’zending
Zingen                  lied 531: 1, 2 en 4 ( Jezus die langs het water liep)
Dankgebed, voorbeden…….stil gebed.. Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied                lied 747; 1, 2 , 4 EN 5 (EENSKOMT DE GROTE ZOMER)
Wegzending en zegen                  
 

terug