zo 25 aug 2019  om 9.30 uur.
Voorganger: Ds. Elzo Bijl.
Eredienst

Mededelingen
 
Openingslied: Lied 287: 1,2,5
 
Stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Klein Gloria
 
Gebed om ontferming
 
Glorialied: Lied 274
 
Schriftlezing: Ruth 2: 17 - 23
 
Zingen: Lied 715
 
Schriftlezing: Ruth 3
 
Zingen: Lied 152: 1,2
 
Uitleg en verkondiging
 
Zingen: Lied 869: 1,3,4
 
Dankgebed en voorbeden
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: Lied 978: 1,3,4
 
Zegen

eerste collecte: kerk
tweede collecte: eigen werk
collecte uitgang:onderhoudsfonds

terug