zo 13 okt 2019  om 10.00 uur.
Voorganger: Ds.E.Kolkert uit Zwijndrecht
Eredienst

1e collecte: Kerk
2e collecte: Werelddiaconaat
Collecte uitgang: Onderhoudsfonds

-Consistoriegebed
-Afkondigingen
-Aanvangslied: Psalm 89: 1, 6     (N. Liedboek 2013)
-Stil gebed
-Votum en Groet
-Zingen: Klein Gloria
-Wetslezing: Mattheüs 22: 34 t/m 40. N.B.V.
-Zingen: Psalm 119: 1,2            (N. Liedboek 2013)
-Gebed
- 1e Schriftlezing:  Esther 5: 9 t/m 14 N.B.V. (door een gemeentelid)
-2e Schriftlezing: 2 Korinthiërs 12: 1 t/m 10 N.B.V. (door ds. Kolkert)
-Zingen: Lied 905: 1, 3            ( Liedboek 2013)
-Prediking, uitgaande van Esther 5: 13. Met als thema: ‘de Jood in de poort’.
-kort meditatief orgelspel
-Zingen: Lied 409: 1, 2, 3, 4 (geheel) Evang. Liedbundel =  ELB
-Gebeden en ‘Onze Vader’.
-Inzameling der gaven.
-Slotlied: Psalm 84: 4, 6                  (N. Liedboek 2013)
-Zegen
-Gezongen Amen = Lied 415:3    (N. liedboek 2013)
 
 

terug