PKN
  » Kerkdiensten 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Zondag 14 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Dhr. R.Verkaik Hardinxveld-Giessendam
Eredienst

Liturgie Petrakerk Heinenoord – zondag 14 februari

Mededelingen ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 123: 1 – orgel

Stil gebed

Votum en groet

Nieuwe Liedboek 887: 1, 2 en 3 - https://www.youtube.com/watch?v=90brkofdjNA

Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing O.T.: Jesaja 42: 1 t/m 7 – door lector

Nieuwe Liedboek 531: 3 – orgel – declamatie voorganger – orgel

Schriftlezing N.T.: Marcus 1: 29 -38
Tekstlezing: Marcus 1: 35

Evangelisch liedbundel 224 (alleen orgel) Gods wijst mij een weg.
https://www.youtube.com/watch?v=Ty1EDrqxCRM

Verkondiging: Naar een eenzame plaats gaan…..

Evangelische Liedbundel 241 : 1, 2 en 3 – alleen scherm.

Geloofsbelijdenis

Evangelisch Liedbundel 230 - https://www.youtube.com/watch?v=W0yhK9LlyEo

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Nieuwe Liedboek 894: 1 t/m 4 – orgel met declamatie (graag tussen de coupletten 3 en 4 een tussenspel) – orgel

Zegen – beantwoord door orgel met Gezang 415: 3 

terug
 
 
 

  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.