PKN
  » Kerkdiensten 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Zondag 9 mei 2021
Voorganger: Ds E. kolkert uit Zwijndrecht
Eredienst

Kringavondmaal-Consistoriegebed
-Afkondigingen
-We luisteren naar het aanvangslied: Psalm 65: 1,2  NLB
-Stil Gebed
-Votum en Groet
-Wij luisteren naar het Klein Gloria
-Wetslezing: Marcus 12: 28 t/m 34 
-Gebed
-Wij luisteren naar Lied 302: 1,4 ELB
-Schriftlezing: Johannes 14: 15 t/m 26 N.B.V.
-Wij luisteren naar Psalm 25: 2,7 NLB
-Meditatie, uitgaande van Johannes 14: 18a: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’, met als thema: soms eenzaam, maar niet alleen.
-Wij luisteren naar de gesproken Geloofsbelijdenis (de 12 artikelen), voor zover mogelijk staande.
-Tafelgebed en aansluitende gebeden.
-Inzameling der gaven (de rode zak is voor de H.A.-collecte).
-Wij luisteren naar Psalm 86: 4,5 NLB tijdens de toebereiding van de Tafel.
-Nodiging
-Uitdeling en Communie
-Tafellezing: Johannes 14: 27,28,29
-Wij luisteren aan Tafel naar Lied 79: 2,3 ELB
-Dankgebed
-Wij luisteren naar het slotlied: Lied 886: 1 (uitsluitend het Nederlandse couplet).
-Zegen
-Wij luisteren naar het Amenlied: Lied 415: 3 NLB
 

 
-De tekst voor de meditatie is Johannes 14: 18a: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’.
-Het thema van de meditatie is: Soms eenzaam, maar niet alleen.
 
 De kern van de boodschap :
 De Here Jezus is de Trooster die na Zijn volbrachte Werk van ons heenging terug naar Zijn Vader, met Hemelvaart.
De Heilige Geest is de Trooster die de Vader en de Zoon tot ons… en in ons brengt, omdat Jezus dit mogelijk heeft gemaakt. De Heilige Geest verbindt ons met de Vader en de Zoon, met Zichzelf  en met onze medegelovigen.
Aan het Heilig Avondmaal komt die Gemeenschap haast op Zijn mooist tot uitdrukking. Door de Heilige Geest zijn we niet alleen, ook al zijn we soms eenzaam.
De Here Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten.
 
 
 
 
 

terug
 
 
 

Eredienst Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 09.30 uur
Liturgie Petrakerk Heinenoord – Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Mededelingen ouderling van dienst

Intochtslied: Nieuwe Liedboek 362: 1, 2 en 3
https://www.youtube.com/watch?v=xoRjQDFdK6U

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria – gespeeld door orgel

Aanvangstekst

Psalm 47: 2 – gespeeld door orgel

Verootmoediging: Catechismus van Geneve – hoofdstuk 12

Psalm 110: 1 – gespeeld door orgel

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11
Tekst: Handelingen 1: 9 – 11

Gezang: 229: 1, 2 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=NQZxqqHWvMI

Verkondiging: Door Zijn hemelvaart is Jezus dichterbij gekomen

Nieuwe Liedboek 663: 1
https://www.youtube.com/watch?v=D0hLf7Q6KDA

Dankgebed en voorbeden

Gezang 235: 1 en 2
https://www.youtube.com/watch?v=PaUueurfjdA

Zegen

   
  meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09.30 uur
meer details

Eredienst Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-05-2021 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 06-06-2021 om 09.30 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.