Kerst, hemels licht in een aardedonkere nacht (ds.R. de Reuver) Kerst, hemels licht in een aardedonkere nacht (ds.R. de Reuver)

Hemels licht

In deze wereld komt God. Niet als ‘de verhevene’, à la keizer Augustus, maar als redder. Als kwetsbaar kind van een moeder die nergens welkom is. Als licht der wereld dat weggezette herders in het volle licht zet en hun leven glans geeft. 

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis. Dat is de goede boodschap van Kerst! God blijft niet verheven en ver weg, maar komt in onze harde, donkere werkelijkheid met zijn hemelse licht, zichtbaar in het kind in de voerbak. 

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis, ook al lijkt de duisternis in onze wereld vaak sterker dan het licht. Johannes, een van de evangelisten, verzekert ons: de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. Toen niet, nooit niet!

Amen. 

terug