Meedenken Meedenken


Op de gemeenteavond van 11 november kwam naar voren dat het goed is om te onderzoeken wat er eventueel mogelijk is voor de toekomst van onze Petrakerk.
In de kerkenraadsvergadering  van 2 december zijn wij tot de conclusie gekomen dat we dit proces samen met een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden in willen gaan, zodat er onderzocht kan worden wat de mogelijkheden zijn. Als u graag mee wil denken en betrokken wil zijn bij dit proces, geef u dan op bij de scriba of bij één van de andere kerkenraadsleden. Graag uw reactie voor de eerstvolgende kerkenraadsvergadering van 13 januari 2020.

Namens de kerkenraad,
Ina Diepenhorst

 
terug