Middenkerk Middenkerk


Middenkerk

De Middenkerk heeft als doel:
Gemeenteleden bewust maken, aan het denken zetten en toerusten over geloofsonderwerpen, zodat de activiteiten van de taakgroep bijdragen aan de verdieping van het geloofsleven. Als tweede is ons doel om activiteiten aan te bieden die de verbondenheid tussen gemeenteleden bevorderen.
Sterk punt van de taakgroep is dat elkaars mening gerespecteerd wordt en zo ruimte wordt gegeven aan persoonlijke geloofsbeleving.
Het zijn huisbijeenkomsten bij de deelnemers. men komt ongeveer 5 keer per jaar samen, vanaf oktober t/m maart. Vanaf 20.00 tot 22.00 uur.
Contactpersonen:
Marja Kleijwegt: evangelisatie@gereformeerdekerkheinenoord.nl
Piet en Ina Diepenhorst 
terug