Nieuwjaarsontmoeting PKN Nieuwjaarsontmoeting PKN

De Ziel

Het thema van de nieuwjaarsontmoeting is niets minder dan 'De Ziel'. Op dit thema zet de Protestantse Kerk in vanaf november 2019 tot startzondag 2020. 
De ziel is het ongrijpbare denken. Het ondenkbare horen. Het onhoorbare grijpen.

Programma

Denk het ongrijpbare
Jurjen de Groot, algemeen directeur van de dienstenorganisatie denkt het ongrijpbare en
ziet voor zich dat de Protestantse Kerk er moet zijn voor 17 miljoen Nederlanders - kerkgaand of niet. Daarover wordt hij geïnterviewd.

Theoloog A.A. van RüIer: “Het gaat erin de kerk centraal om zieltjes te winnen [...] want die zieltjes moeten zielen worden.” Volgens Sake Stoppels (beleidsmedewerker dienstenorganisatie) zet van Ruler daarmee het gesprek op scherp: “Want zo komt werving als een boemerang bij onszelf terug: heeft mijn ‘zieltje’ in de kerk kunnen uitgroeien tot een volwassen ziel? Heeft mijn christen-zijn mij geholpen te leren leven, heeft het bijgedragen aan mijn menswording? En zouden wij in onze geloofsgemeenschap nieuwkomers kunnen helpen om hun ziel te ‘verkennen’ en groeien in mens-zijn?” Volgens Stoppels zou elke gemeente dit soort vragen onder ogen moeten zien. “Hoe kan dat betekenis krijgen voor 17 miljoen  Nederlanders?” vraagt Jurjen de Groot zich af.

Hoor het ondenkbare
De Sunshine Cleaners hoorden het ondenkbare: muziek in Bonhoeffers gevangenisgedichten.
Predikant Piet van Die: “Wat hebben Bonhoeffer en popmuziek met elkaar te maken? Niets, zou je zeggen. Het zou zelfs kunnen vloeken. En toch werden ze geslaagd bij elkaar gebracht door de Sunshine Cleaners, die Bonhoeffers gevangenis gedichten op muziek hebben gezet. De status van Bonhoeffer is inmiddels zo onaantastbaar en bijna sacraal, dat een pop-versie van zijn gedichten al snel banaal zou kunnen worden. Maar dat is geenszins gebeurd. Integendeel, wat een integer werk!” Hoor óók het ondenkbare bij een mini-concert van de Sunshine Cleaners.

Grijp het onhoorbare
Scriba van de Protestantse Kerk ds. René de Reuver grijpt het onhoorbare - samen met de
Zandprinses - in een KIiederkerkviering.

Praktische informatie en aanmelden

Welkom: iedereen
Datum: donderdag 16 januari 2020
Tijd: 16.30 inloop, 17.00-19.00 programma
Locatie: dienstenorganisatie Protestantse Kerk (Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht)

terug