Help Oekraïne

Help Oekraïne
Giro 555 – Stichting Samenwerkende Hulporganisaties

Giro 555 is een initiatief van de 11 samenwerkende hulporganisaties: CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision. Hulpverleners van de hulporganisaties achter Giro555 werken in alle getroffen gebieden van Oekraïne, op de vluchtroutes en aan de grenzen met buurlanden als Polen, Roemenië en Moldavië. In zware en risicovolle omstandigheden delen hulpverleners voedsel, dekens, medicijnen en brandstof uit. Ook verlenen zij psychosociale hulp aan mensen op de vlucht en aan achterblijvers. In opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde Oekraïners schuilen, op adem komen, zichzelf wassen, eten en drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig transport, voor wie dat niet zelf kan regelen.

Kerk-in-Actie

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen. Daarnaast bieden we in Oekraïne zelf maar ook aan de grenzen hulp via ons internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together). Steun dit werk via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp Oekraïne.
Zie ook: https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine .
De Protestantse Kerk roept gemeenten op na te denken of zij mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten kunnen ondersteunen. Overleg als kerk eerst met je eigen burgerlijke gemeente wat je kunt doen om Oekraïners op te vangen die hier géén asiel aanvragen. De overheid coördineert en heeft het beste overzicht over alle initiatieven. Zo voorkom je dat je langs elkaar heen werkt. Misschien zoekt men een (kerk)gebouw voor opvang. Als dat al geregeld is, zoekt men mogelijk hulp bij de eerste levensbehoeften (eten, langduriger onderdak, medische zorg) en alles wat hoort bij een warm welkom: een kerk om te bidden, een maaltijd of een ontmoetingsbijeenkomst. Vluchtelingenwerk heeft een overzicht van wat je kunt doen voor Oekraïense vluchtelingen.

Christelijk Noodhulpcluster

Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen in deze campagne samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komt het Christelijk Noodhulpcluster snel in actie. Het Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp: opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. We zijn actief in Oekraïne en in de omliggende landen. Maar dat kunnen we alleen met steun van uw kerk. Uw gift is heel erg welkom via één van onze organisaties.

Stichting Mission Possible Nederland

Rekening NL07 RABO 0158 0454 24 - o.v.v. Oekraïne
We bereiden vanuit ons team een hulpactie voor rondom het uitdelen van voedsel, hygiëneproducten en kleding ter plaatse. Hier hebben we (helaas) ervaring mee vanuit de oorlog die er in 2014 was. Toen konden we veel mensen bereiken met onze actie en hen daarnaast vertellen dat we dat vanuit de liefde voor de Here Jezus doen. Wij kunnen alle hulp gebruiken. Daarom zou ik u vrijmoedig willen vragen om ons te steunen met een gift of om een collecte in uw gemeente voor onze hulpactie te organiseren. Daarnaast willen we jullie vragen om te bidden voor onze mensen. Niet alleen voor hen in de Oekraïne, maar ook voor onze mensen in Rusland. Ook zij zitten in spanning over de gevolgen en hebben niet om deze crisis gevraagd.

Stichting Bootvluchteling

Rekening NL97 RBRB 0918 9326.
Om flexibel tegemoet te komen aan de medische behoefte in de landen rondom Oekraïne, hebben we twee mobiele medische klinieken aangeschaft. Hiermee kunnen we meebewegen met de stroom van mensen op de vlucht in Oost-Europa. We werken hard aan de samenstelling van het medische team en verwachten we medio volgende week te vertrekken. Uiteraard gaan onze missies vanuit onze mobiele medische kliniek op Lesbos onveranderd verder.

Opgesteld en aanbevolen door Diaconie Gereformeerde Kerk Heinenoord, 8 maart 2022
terug