Verzoeklied zangdienst zondag 15 december a.s. Verzoeklied zangdienst zondag 15 december a.s.


Hallo allen,

Op 15 december wordt er een zangdienst in de Petrakerk gehouden. Bij de invulling van de zangdienst willen we graag u en jou betrekken!
Heb je een lied in gedachten dat je graag zou willen zingen tijdens de zangdienst?
Je kunt het lied per mail aan mij doorgeven.
Een andere mogelijkheid is om komende zondag in hal van de kerk een briefje in te vullen met hierop dit lied en dit briefje in de liederendoos te doen.

Even een tip: het mag een lied zijn passend in de tijd van het jaar (advent en kerst), maar dat hoeft zeer zeker niet. Ook ben je vrij om te kiezen uit welke liedbundel je een lied uitzoekt.  

Het doorgeven dat een lied kan t/m zondag 8 december.
Ik zie de liederen graag in m’n mailbox verschijnen.


Hartelijke groeten, Pauline 

 
terug