Vierde Adventszondag Vierde Adventszondag


 

Het thema van de preek van a.s.zondag is: waakzaamheid.

Gelukkig prijst de Here je als Hij je bij Zijn wederkomst wakker aantreft, trouw op je post, juist als het zeer moeilijk is om wakker te blijven; wakend over alles wat Hij je hier op aarde heeft toevertrouwd. Het gaat om het waakzaam blijven in het holst van de nacht: de nachtwacht. In Zijn kracht.

-de schriftlezing is Lucas 12: 35 t/m 40

Lucas 12

-de tekst voor de prediking is Lucas 12: 38

Ds E.Kolkert,

terug