Volg Generale Synode April 2019 te Doorn via Synode TV Volg Generale Synode April 2019 te Doorn via Synode TV


https://www.protestantsekerk.nl/synodeagenda2/generale-synode-april-2019/

Het ethisch thema van Prof.Dr. Gerrit Noort: Onbevangen in de marge , is een interessant gedeelte waarin gesproken wordt over vrijmoedigheid ( een gave en een opgave) en onbevangenheid ( wie wij zijn...je kunt dan op maandag tegen collega's zeggen zonder gene : "ik ben gisteren naar de kerk geweest en het was fantastisch")

Vergadering donderdag 25 april 2019

09.30 uur Ontvangst en tekenen presentielijst
10.00 uur Liturgische opening
10.30 uur Appèl nominaal
10.45 uur COMITE
03 Benoemingen en mededelingen
EINDE COMITE
12.30 uur Lunch
13.30 uur Ethisch Thema: ‘Onbevangen in de marge - Het verlangen naar betekenisvol discipelschap en het einde van sprakeloosheid' (GS 19-01)
(Geen synodestuk beschikbaar. Mondeling bijdrage tijdens synode)
15.00 uur KOFFIE/THEEPAUZE
15.30 uur Kerkcampus (OZ 19-01)
17.00 uur Presentatie JOP
18.00 uur DINER
19.00 uur Beproeving Liedboek (LWK 19-02)
20.00 uur Evangelisch Lutherse Synode - Orde van Hoofddienst (Orde I A)
20.30 uur Avondmaalsviering volgens nieuwe Lutherse Orde van Dienst

Vergadering vrijdag 26 april 2019

09.00 uur Opening
09.30 uur Tijdelijke aanstellingen Predikantswerkzaamheden (GS 19-07) 
Voorstel generale regeling preekconsent (GS 19-03)
Wijziging generale regeling Permanente Educatie (GS 19-04)
10.45 uur KOFFIE/THEEPAUZE
11.15 uur Mozaïek van Kerkplekken (LWK 19-01)
13.00 uur LUNCH
14.00 uur Besluitvorming Mozaïek van Kerkplekken
14.30 uur Huishoudelijke regeling (GS 19-02)
15.00 uur Overhandiging boekje 'De Bijbel in het midden' aan auteur, prof. dr. M. Wisse
15.15 uur KOFFIE/THEEPAUZE
15.45 uur Tussenrapportage “Schuilplaats in de wildernis” (GS 19-05)
17.15 uur Eindrapportage Kerk 2025 (GS 19-06)
17.45 uur Sluiting 
terug