Zondag 12 januari 2020 Zondag 12 januari 2020


Mattheus 14

Het gaat in de preek over Jezus, over een mens en over de storm.
Door in geloof te blijven zien op Jezus leren wij dwars door de stormen en over de golven van ons leven heen naar Jezus toe te wandelen
en dan aan Zijn hand het eeuwig licht tegemoet.
De Schriftlezing is Mattheüs 14: 22 t/m 33
De tekst voor de prediking is Mattheüs 14: 28 t/m 32.

Ds. E.Kolkert

 
terug