ZWO deel 6: De terugkeer van John ZWO deel 6: De terugkeer van John

De terugkeer van John

Persoonlijk verhaal
John is een jongen van 14 jaar, die op 7-jarige leeftijd uit Karamoja vertrok om op zoek te gaan naar een beter leven.


Thuis was het moeilijk om een maaltijd bij elkaar te krijgen door de armoede. Hij slaagde erin aansluiting te vinden bij een groep Karimojong kinderen die geen familie hadden en dit werden zijn vrienden. De jongens gingen door de straten van de grote stad Jinja om te bedelen voor geld, bagage te dragen voor mensen en kleine dingen te verzamelen en te verkopen om aan geld te komen om te leven. John en zijn vrienden hadden geen normale toegang tot de basisbehoeften zoals eten, gezondheidsvoorzieningen en onderdak. Zij ontwikkelden echter overlevingsvaardigheden die hen in staat stelde om te leven bij de dag. John was op weg om een crimineel te worden, vooral in de strijd om aan geld te komen voor voedsel en kleding. Hij werd ook blootgesteld aan de risico’s van seksueel gedrag van kinderen.
We hebben John ontmoet tijdens het straatwerk in de krottenwijken door het Dwelling Places straatteam in Kampala. Hij een ingetogen jongen. Toen onze sociale hulpverleners met hem in contact kwamen, hoorden ze zijn verhaal doordat hij de verschrikkingen deelde die hij moest doorstaan om te overleven. Hij gaf aan dat hij terug wilde naar het huis van zijn ouders, maar hij was bang omdat hij geen geld had en zijn ouders verwachtten dat hij in de loop der jaren hard had gewerkt om de leefomstandigheden van de familie te verbeteren. Hij hoopte ook op een mogelijkheid om naar school te kunnen gaan.
John werd in het hulpverleningsprogramma opgenomen dat wordt gefinancierd door het Kerk in Actie via Dwelling Places. Hij was een van de 35 kinderen die werden doorverwezen naar de organisatie Katakwi Children’s Voice vlakbij Karamoja voor herstel en tijdelijke plaatsing voor een periode van 3 maanden. Terwijl hij bij Katakwi Children’s Voice was, werd John ingeschreven in de eerste klas van de Apuuton Primary School.

 Hij is succesvol teruggekeerd van de straten in de grote steden naar zijn huis in de subregio Kangole in Karamoja. Zijn ouders waren erg oud en arm, maar toen zij het goede nieuws hoorden over de terugkomst van hun zoon werden zij overspoeld door gevoelens van vreugde. Zij vertelden dat hun zoon zeven jaar van huis was weggeweest en toen ze hoorden over hoe kinderen uit Karamoja moesten lijden in Kampala en Jinja en hoe anderen het niet overleefden, verloren zij de hoop om hun zoon ooit nog terug te zien.
John was een van de “onbegeleide” kinderen die naar huis terug werden gebracht. John gaat naar de Kapuat Primary School en zit in klas P. 2. Hij is erg blij dat hij naar school gaat en hij wil in de toekomst onderwijzer worden.
 
 

terug