ZWO Project 2018 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda ZWO Project 2018 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda

ZWO Nieuws 1

 
PINKSTERKERK BEMIDDELT
 
DE PROBLEMEN ROND LANDRECHTEN
Conflicten over land zijn een groot probleem in Karamoja (Napak).
Dat is één van de oorzaken waarom vrouwen en kinderen Karamoja ontvluchten.
Als we dit willen voorkomen, dan zullen we ook iets aan die problemen moeten doen.
Ook bij terugkeer naar Karamoja is het een belangrijk onderwerp.
Teruggekeerde families hebben een plek nodig waar ze kunnen wonen, vee kunnen houden en landbouw kunnen bedrijven.
In Karamoja is gezamenlijk eigendom van land het meest gebruikelijk.
Het is belangrijk dat dit zo georganiseerd wordt, dat ook armen en kwetsbare mensen (zoals kinderen en volwassen die terugkeren uit Kampala) hiervan gebruik kunnen maken.

BESTAANDE CONFLICTEN OPLOSSEN
Het district Napak is het meest vruchtbare deel van Karamoja. Het wordt in de volksmond “the Green Belt” genoemd, de groene zone. Naburige stammen zich al langere tijd bezit genomen van Napak om hier landbouw te bedrijven. De Oegandese overheid is al jarenlang bezig om Karamoja te ontwapenen. Dat gebeurt niet overal gelijkmatig. Sommige groepen worden eerder ontwapend dan anderen, ook daar wordt misbruik van gemaakt. De strijd om vruchtbare grond heeft geleid tot veel bloedvergieten.

DE PINKSTERKERK ALS PARTNER
Het district Napak heeft aan de Pinksterkerk in Karamoja gevraagd om te bemiddelen in dit conflict.
Zij zijn inmiddels gespecialiseerd in landrechten. Dat is de reden dat wij hen gevraagd hebben om als zesde partner mee te doen in de problematiek van de Karamojong straatkinderen. Als de problemen rond de landrechten niet structureel opgelost worden blijven kinderen naar de straten van Kampala komen en is terugkeer lastig.
De Pinksterkerk organiseert trainingen voor districtsleiders en houden gesprekken met  dorpshoofden over landrechten.
(wordt vervolgd)

Joke Piket-Sturrus.

terug