ZWO Project 2018 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda ZWO Project 2018 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda


ZWO Project 2018 – Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Oeganda
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten.
Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.
Familie opsporen in Karamoja en terugkeer van een gezin kost 440 euro.
Een Oegandees gezin kan een nieuw leven opbouwen in Karamoja voor 330 euro.

 
Kayda, Dwelling Places, C&D en KCV, de Pinksterkerk en UCAA zijn Oegandese partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/karamoja.
 

terug