ZWO Project 2018– Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda

ZWO Project 2018– Kerk in actie – Kinderen in de knel – Oeganda


Landrechten beter regelen


Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatkinderen in Oeganda, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Vandaag vertellen we u over het werk van de Pinksterkerk in Oeganda, die zich inzet om in de regio Karamoja landrechten beter te regelen.
Pinksterkerk geeft trainingen
In Karamoja is veel strijd tussen akkerbouwers en veetelers geweest. Het is vaak niet duidelijk wie de eigenaar is van bepaalde grond. Als je niet zeker weet of je een stuk grond mag bebouwen, kun je ook geen voedsel verbouwen. De problemen rond landrechten moeten structureel opgelost worden, zodat Karamoja een betere plek is om te wonen. De Pinksterkerk organiseert trainingen voor districtsleiders en overlegt met dorpshoofden over landrechten. 

Landrechten Comités en conflictbemiddeling
In veel dorpen weten mensen niet wat de regels en wetten zijn rond koop en verkoop van land. Daarom worden er Landrecht Comités opgericht. Zij moeten de gemeenschap informeren over koop en verkoop, over registratie, over land afbakenen en bemiddelen in conflicten die van tijd tot tijd opkomen. Zij moeten checken of de verkoper van land wel de eigenaar is. Ook moeten zij bepalen welke gebieden voor gezamenlijk gebruik zijn om dieren te laten grazen.

Conflicten die spelen rond land
Er spelen allerlei conflicten rond landbezit, juist omdat het vruchtbare land zo schaars is. Er zijn ruzies tussen nomaden die rondtrekken met vee en boeren die gewassen verbouwen. Slimme rijken pakken land af van arme onwetende mensen. Binnen dorpen wordt de grond niet altijd eerlijk verdeeld. Vrouwen hebben vaak weinig recht op land, wat vooral een probleem is als hun man overlijdt. Ook verkopen mensen soms grond die net van hen is of verkopen ze het aan vrienden en beseffen niet dat zo’n koop dan definitief is.

Een training over landrechten kost 65 euro
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Oeganda. Bedankt voor uw steun! Lees meer op www.kerkinactie.nl/karamoja.

 


Zes organisaties zetten zich in voor de straatkinderen uit Karamoja en hun families:


Dwelling Places en KAYDA  vangen straatkinderen op in Kampala
KCV en C&D begeleiden kinderen en hun families in Karamoja
De Pinksterkerk in Karamoja is zet zich in voor recht op land
UCAA geeft trainingen, beïnvloedt beleid van de overheid en coördineert het geheel.


Lees meer op: www.kerkinactie.nl/karamoja
 Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Oeganda. Bedankt voor uw steun! Lees meer op www.kerkinactie.nl/karamoja.


 

terug