Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019 Samenvatting gemeenteavond 11 april 2019
Op de gemeenteavond van 11 april is de toekomst van de Petrakerk besproken.
Omdat we graag iedereen willen informeren over wat er besproken is, kunt u hieronder de inleiding lezen van de voorzitter op de gemeenteavond.

Vanavond willen wij over de toekomst van onze Petrakerk nadenken.
Dit hebben we een aantal jaren geleden ook al gedaan en aan de hand van een terugblik willen wij laten zien hoe de situatie nu is.

We beginnen met een terugblik op de gemeenteavonden van 2016 en 2017 waarop wij de toekomst van onze kerk al eerder besproken hebben.

In 2018 is er een commissie gemeenteontwikkeling opgericht, naar aanleiding van het bezoek van Matthijs Vlaardingenbroek op die gemeenteavond. Hieruit bleek hoe betrokken wij als kleine gemeente met elkaar zijn.

Daarnaast hebben wij als kerkenraad en College van Kerkrentmeesters ons laten voorlichten door dhr. Oosterwijk van het CCBB( classicale college voor de behandeling van beheerszaken) over de mogelijkheden die er zijn om onze gemeente in stand te kunnen houden.
Uit dit gesprek kwam naar voren dat er in feite 2 opties zijn:
1) Doorgaan zoals we nu doen.
2) Aansluiting zoeken bij een andere gemeente.

Als we doorgaan zoals we nu doen, wat zijn dan de mogelijkheden en tot wanneer kunnen we dan nog bestaan?
De invulling van het praktische gedeelte, om door te gaan zoals we nu doen, heeft veel opties waarover wij als kerkenraad al vaak nagedacht hebben en die wij hier met u willen delen.
  • Schuiven in de taken van Pauline en Elzo, maar we moeten wel oppassen dat de verantwoording niet bij een te klein aantal mensen komt te liggen.
  • Een “pool” maken van mensen voor het invullen van de ambten. Dan zouden we de taken meer “projectmatig” kunnen verdelen waardoor je niet direct 4 jaar heel veel werk op je bordje krijgt. Je zult dan wel moeten uitzoeken wie er “juridisch” verantwoordelijk zijn voor de gemeente.
  • We zullen bij onszelf moeten nagaan welke taken behouden moeten blijven en welke eventueel afgestoten kunnen worden.
  • Wil je b.v. elke zondag diensten blijven houden of 1x per 2 weken/ moeten er altijd 2 ouderlingen en 2 diakenen in de dienst aanwezig zijn/ stoppen met evangelisatiecommissie enz.
  • Wat zou er in jouw optiek minder/ anders kunnen. (b.v. kerkdiensten/ VEE 1x per 2 maanden of alleen nog maar een website enz.)

Ongetwijfeld zijn er nog meer opties die we samen met u willen onderzoeken. Maar het allergrootste struikelblok bij doorgaan zoals we nu doen, wordt het invullen van de ambten!!

Op dit moment hebben wij minder dan 200 leden, waarvan er nog rond de 40 mensen actief een taak vervullen. Van deze 40 leden ligt de gemiddelde leeftijd boven de 60 jaar. Dit najaar wil Margriet als scriba stoppen en Janny als voorzitter van de diaconie. U snapt wel dat het lastig wordt om de ambten nog in te vullen.

De 2e optie is aansluiting zoeken bij een andere gemeente.  Welke gemeente zou dan onze voorkeur hebben?
 
Inmiddels is er ook een afspraak gemaakt met dominee van der Maas van de Classis Delta om onze problematiek te bespreken. Deze afspraak zal plaatsvinden op 6 mei met de kerkenraad en de CVK.
 
Wij als kerkenraad en CVK zijn ervan overtuigd dat wij met elkaar op deze vragen vanavond geen pasklaar antwoord hebben, maar u begrijpt vast de ernst van deze situatie.


 
terug