Welkom

Samen gemeente zijn is een kwestie van geloof, hoop en liefde. De eerste twee groeien waar de laatste heerst.
Welkom
 

WELKOM

Wij zijn een actieve kleine gemeente met ongeveer 208 leden (jan 2018). Als kerk maken we deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). We behoren tot de classis Barendrecht. Wij zijn een gemeente waar ook u of jij van harte welkom bent.
Samen proberen we gestalte te geven aan ons leven met Christus. Wij doen dit o.a. door op zondag bij elkaar te komen in kerkdiensten.
Verder ontmoeten wij elkaar bij allerhande activiteiten als cursussen, koffiedrinken na de dienst, gespreksgroepen als ‘Middenkerk’ en de ‘Gemeente Groei Groep’, etc. In de dienst luisteren we naar hoe de Bijbel in ons dagelijks leven van toepassing is en hoe wij in ons doen en laten christen kunnen zijn.. Ook zingen en bidden we.
Zo zijn we samen op weg. Met vallen en opstaan. In het spoor van Jezus Christus die ons een voorbeeld is, voor ons gekruisigd is en is opgestaan.
 
 
terug