College kerkrentmeesters

College kerkrentmeesters
College kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met het beheren van de gebouwen (kerkgebouw, jeugdhuis, pastorie) en de financiën (voor zover niet van diaconale aard) en adviseert de kerkenraad hierover. Het college maakt jaarlijks een begroting en een jaarrekening, die in de kerkenraad en op de gemeenteavond besproken worden.
Contactpersoon: H. van Mechelen.
kerkrentmeesters@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
terug