Diaconie

Diaconie
 
Diaconaat is het delen van zorg met mensen in materiële nood, zowel in de eigen omgeving als wereldwijd en het toerusten van de gemeente tot diaconaal bewustzijn.

Taken van de diakenen zijn het collecteren en de zorg voor het avondmaal in de eredienst, het informeren van de gemeente over doelen waarvoor gecollecteerd wordt, financiële ondersteuning van projecten en instanties.
Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.

Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap.
De diaconie verleent met hulp van o.a. Kerk in Actie  bijstand, verzorging, bescherming aan hen die dat behoeven. Dichtbij en ver weg.

Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO is onderdeel van de diaconie.
Samen met de gemeente ondersteunen we een gekozen project voor een bepaalde periode.  

Onze kerk in actie voor “Kinderen in de Knel”.

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen.
Na het afsluiten van ons vorige project (eind 2017) hebben we als gemeente gekozen om ons de komende jaren in te zetten voor het ZWO-project “Kinderen in de knel”.
Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.
In 2018 hebben wij ons, als ZWO-groep, gericht op de informatie over de hulp die in Oeganda gegeven wordt.
Veel informatie hebben we gedeeld met de gemeente over de hulp aan straatkinderen. Partners van KIA werken aan opvang, terugkeer naar huis en onderwijs.
Met een mooi geldbedrag, bijeen gebracht door kleinschalige acties en een aantal collectes, hebben wij als Petrakerk een bijdrage aan die hulp kunnen geven.
In januari 2019 hebben we een nieuwe thermometer opgehangen zodat we ook dit jaar weer kunnen zien hoeveel geld we bij elkaar brengen.
Dit jaar is de informatie die we met de gemeente delen gericht op het werk van KIA in India.
De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Zij lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting.
Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kinderen te vinden.
Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen.
SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan strijden tegen kinderarbeid.
Met onze kleinschalige acties en collectes hopen we, als kleine Petrakerkgemeente, een groot verschil te kunnen maken voor kinderen in de knel.
Op de website zult u steeds weer nieuwe informatie over ons project vinden.Janny Wielaard ,voorzitter diaconie:
diaconie@gereformeerdekerkheinenoord.nl

Jane Bot ,secretaris van de diaconie: 
diaconieZWO@gereformeerdekerkheinenoord.nl


 
terug