De taakgroep Diaconie

De taakgroep Diaconie

Diaconie

De taakgroep Diaconie houdt zich bezig met diaconaat.
Diaconaat is het delen van zorg met mensen in materiële nood, zowel in de eigen omgeving als wereldwijd en het toerusten van de gemeente tot diaconaal bewustzijn.
Taken van de diakenen zijn het collecteren en de zorg voor het avondmaal in de eredienst, het informeren van de gemeente over doelen waarvoor gecollecteerd wordt, financiële ondersteuning van projecten en instanties.

Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking


Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap.
De diaconie verleent met hulp van o.a. Kerk in Actie  bijstand, verzorging, bescherming aan hen die dat behoeven. Dichtbij en ver weg.
De ZWO is onderdeel van de diaconie.
Samen met de gemeente ondersteunen we een gekozen project voor een bepaalde periode.  
Informatie over diaconie en ZWO

Janny Wielaard ,voorzitter diaconie:


Jane Bot ,secretaris van de diaconie:  
terug