Diaconie

Diaconie
 

DIACONIE

Diaconie is het liefhebben en dienen van de naaste. Niet alleen binnen maar ook buiten de kerkelijke gemeenschap.
Ver weg en dichtbij.De diaconie:
Is ambtelijk tegenwoordig in de kerkdienst.
Organiseert het avondmaal.
Informeert de gemeente over diaconale zaken in de breedste zin van het woord.
Verleent met hulp van o.a. Kerk in Actie bijstand, verzorging, bescherming aan hen die dat behoeven, plaatselijk, landelijk en wereldwijd.
Heeft namens de Petrakerk overleg met overheidsinstanties over sociale vraagstukken.
Organiseert binnen de gemeente ZWO-acties.
Organiseert o.a. (samen met de plaatselijke hervormde gemeente) de jaarlijkse pinksterbloemengroet en de halfjaarlijkse kledingactie.
Organiseert (samen met de plaatselijke hervormde gemeente) in overleg met de sociale dienst Hoeksche Waard een anonieme kerstbonnenactie voor de sociale minima in Heinenoord.

De ZWO is onderdeel van de diaconie.
Samen met de gemeente ondersteunt de diaconie een ZWO-project voor een bepaalde periode.  

Contactpersoon diaconie:
Janny Wielaard  diaconie@gereformeerdekerkheinenoord.nl


 
terug