Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat

De gehele gemeente heeft natuurlijk de taak om te zien naar andere gemeenteleden – het pastoraat – maar de pastorale ouderlingen, de pastorale medewerkers en de predikant dragen die taak in het bijzonder.
Pastorale zorg kan zich op persoonlijke omstandigheden richten zoals geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden, maar ook op geestelijke zorg rond geloof, doop en avondmaal en wanneer mensen in een geestelijke nood verkeren.
Ieder gemeentelid die dat wenst ontvangt een persoonlijk bezoek van een ouderling of pastoraal medewerker, maar er wordt ook elk jaar een groothuisbezoek georganiseerd, waarin de ouderling en gemeenteleden in een groep met elkaar in gesprek gaan.

Contactpersonen:
Hermien Huijsen-van der Linden: 
pastoraat@gereformeerdekerkheinenoord.nl

 
terug