Mededelingen van van de kerkenraad Mededelingen van van de kerkenraadConform de landelijke richtlijnen worden in de Petra Kerk ook na 31 maart tot nader order geen reguliere kerkdiensten gehouden. Deze maatregel blijft in ieder geval tot 1 juni van kracht.
De kerkenraad verwijst u voor komende zondag 29 maart graag naar de uitzending van een kerkdienst vanuit de Protestante Gemeente te Oud Beijerland. Aanvang van deze dienst is 10.00 u.
U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl , Oud-Beijerland, Protestantse Gemeente De Open Hof.
Deze dienst gaat uit van de classis Delta van de PKN. (zie ook www.gelovenindedelta.nl)
Aan deze dienst wordt o.m. medewerking verleent door onze eigen predikant ds. Elzo Bijl en  classispredikant ds. Arie van der Maas.
Begin volgende week wordt u nader geïnformeerd over onze diensten gedurende de Paascyclus.

We zijn in een vreemde tijd beland. Een tijd waarin voorlopig geen kerkdiensten mogelijk zijn. Om toch een zeker contact met elkaar te hebben krijgt u vanaf vrijdag 27 maart wekelijks een nieuwsbrief via de mail.
In deze nieuwsbrief zal ook staan hoe u komende tijd via internet een dienst kan beluisteren.
In onze kerk zijn ook mensen die geen internet hebben. Zij krijgen de nieuwsbrief zaterdagochtend in de bus.
Heb je niets ontvangen, neem dan contact op met Marja Kleijwegt.

De Kerkenraad


evangelisatie@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
terug