PKN
  » Home 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
Mededelingen van van de kerkenraad Mededelingen van van de kerkenraadConform de landelijke richtlijnen worden in de Petra Kerk ook na 31 maart tot nader order geen reguliere kerkdiensten gehouden. Deze maatregel blijft in ieder geval tot 1 juni van kracht.
De kerkenraad verwijst u voor komende zondag 29 maart graag naar de uitzending van een kerkdienst vanuit de Protestante Gemeente te Oud Beijerland. Aanvang van deze dienst is 10.00 u.
U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl , Oud-Beijerland, Protestantse Gemeente De Open Hof.
Deze dienst gaat uit van de classis Delta van de PKN. (zie ook www.gelovenindedelta.nl)
Aan deze dienst wordt o.m. medewerking verleent door onze eigen predikant ds. Elzo Bijl en  classispredikant ds. Arie van der Maas.
Begin volgende week wordt u nader geïnformeerd over onze diensten gedurende de Paascyclus.

We zijn in een vreemde tijd beland. Een tijd waarin voorlopig geen kerkdiensten mogelijk zijn. Om toch een zeker contact met elkaar te hebben krijgt u vanaf vrijdag 27 maart wekelijks een nieuwsbrief via de mail.
In deze nieuwsbrief zal ook staan hoe u komende tijd via internet een dienst kan beluisteren.
In onze kerk zijn ook mensen die geen internet hebben. Zij krijgen de nieuwsbrief zaterdagochtend in de bus.
Heb je niets ontvangen, neem dan contact op met Marja Kleijwegt.

De Kerkenraad


evangelisatie@gereformeerdekerkheinenoord.nl
 
terug
 
 
 
 

Eredienst Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 09.30 uur
Liturgie Petrakerk Heinenoord – Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Mededelingen ouderling van dienst

Intochtslied: Nieuwe Liedboek 362: 1, 2 en 3
https://www.youtube.com/watch?v=xoRjQDFdK6U

Stil gebed

Votum en groet

Klein Gloria – gespeeld door orgel

Aanvangstekst

Psalm 47: 2 – gespeeld door orgel

Verootmoediging: Catechismus van Geneve – hoofdstuk 12

Psalm 110: 1 – gespeeld door orgel

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11
Tekst: Handelingen 1: 9 – 11

Gezang: 229: 1, 2 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=NQZxqqHWvMI

Verkondiging: Door Zijn hemelvaart is Jezus dichterbij gekomen

Nieuwe Liedboek 663: 1
https://www.youtube.com/watch?v=D0hLf7Q6KDA

Dankgebed en voorbeden

Gezang 235: 1 en 2
https://www.youtube.com/watch?v=PaUueurfjdA

Zegen

   
  meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-05-2021 om 09.30 uur
meer details

Eredienst Pinksteren
datum en tijdstip 23-05-2021 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-05-2021 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 06-06-2021 om 09.30 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.