Eenzaamheid Eenzaamheid

Eenzaamheid

 
“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.”
Prof. De Jong Gierveld
Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid. Alsof het een schande is dat het jou overkomt. Terwijl het iedereen kan overkomen. Daar hoef je je niet voor te schamen. Maar eenzaamheid kan problematisch worden. Dan is het belangrijk er iets aan te doen.
Bekijk eens deze praktische tips over wat je zelf bij eenzaamheid kunt doen. Ook zijn er veel organisaties die je de helpende hand kunnen bieden met bijvoorbeeld activiteiten, netwerkversterking, laagdrempelige ontmoetingsplekken of samen eten. Kijk daarvoor onder activiteiten. Soms is het nodig professionele hulp in te schakelen.
Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.
Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven.
Een uitgebreide website over eenzaamheid:

http://eenzaam.nl

Eenzaamheid in de kerk:
http://gereformeerdekerkheinenoord.nl/eenzaamheid-komt-ook-in-de-kerk-voor-artikel-rd/


Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met ons:


Predikant : Ds. Elzo Bijl


Kerkelijk werker : Pauline Kranendonk


Pastoraal ouderling :
Hermien Huijsen-van der Linde.
 
terug