Eeuwigheidszondag

19 november 2023
Eeuwigheidszondag
Op zondag 19 november stond de kerkdienst in het teken van gedenken.
Wij mochten met elkaar de overledenen gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar ons zijn voorgegaan.
Ook was er in deze gedachtenisdienst ruimte voor het gedenken van allen die we al langere tijd meedragen in liefderijke herinnering.

Het thema van de dienst was “Gedenken en Uitzien”.
De schriftlezing voorafgaande aan de verkondiging was uit Jozua3:1-Jozua4:11.

We hoorden over de doortocht door de Jordaan en de 12 stenen die werden gebruikt als gedenkteken.

Na de verkondiging werden de namen genoemd van hen die ons zijn voorgegaan.
Voor ieder werd een kaars ontstoken en de gedenksteen werd van de gedachtenistafel terug gebracht naar de liturgietafel en bij de kaarsen neergelegd.

Daarna mocht ieder die aanwezig was zijn/haar eigen gedenksteentje neer komen leggen.

Omdat we door technische problemen niet konden kijken en luisteren naar het lied “De mensen die we missen” van Sela hieronder een link naar dit prachtige lied.
 
https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY

terug