. .
Eredienst zondag 31 januari 2021

kijk en luister hier
Voorganger: Ds Elzo Bijl.

Collecten. De eerste collecte is voor de Kerk, de tweede voor de diaconie-Hospice Hoekschewaard, en de derde voor het Onderhoudsfonds.
Hoewel u de dienst niet kunt bijwonen willen wij u oproepen om toch bij te dragen aan het werk van de kerk en diaconie. Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
Kerk collectes
Kerk ING Bank NL 10INGB0000105279
Rabobank: NL40RABO0351153012
t.n.v. Kerkenraad der Geref. Kerk
Diaconie collectes:
Diaconie NL73RABO0351134085.
Onder vermelding van het betreffende doel. Zending of Diaconie
terug