Eredienst zondag 2 augustus 2020 a.s. Eredienst zondag 2 augustus 2020 a.s.


Wanneer het loflied op het eigen ik in het gebed wegsterft, wordt het loflied op de Here God in het hart geboren. Het grote geheim van het christen-zijn is dat er liederen ter ere van God gezongen kunnen worden zelfs in de donkerste nachten van verdriet en vertwijfeling.

Met hartelijke groet,
ds. Kolkert
 
terug