Gedachtenisdienst - 13 november 2022

Gedachtenisdienst - 13 november 2022
Onderstaand foto's gemaakt van  de liturgietafel tijdens de Gedachtenisdienst 2022
Naar protestants gebruik worden op deze zondag de mensen herdacht die gedurende het jaar gestorven zijn,
uit onze kerkelijke gemeente of onze persoonlijke kring.
Ze worden bij name genoemd en bij elke naam wordt een kaars aangestoken.

terug