PKN
  » Kerkdiensten 
Gereformeerde kerk Heinenoord (PKN)
zo 20 sep 2020  om 09.30 uur
Voorganger: Ds. Suzan ten Heuw uit Leiden
Eredienst

Liturgie voor de viering van schrift en tafel op zondag 20 september 2020 om 9.30 uur in de Petrakerk te HeinenoordVoorganger: ds. Suzan ten Heuw  

Liturgische kleur: groen
OPENING

Preludium

Welkom en mededelingen

Openingszang door cantorijleden (Gemeente gaat staan)
Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis couplet 1, 3 en 6

Moment van inkeer en verstilling

Bemoediging en groet

Drempelzang door cantorijleden
Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht couplet 1, 2 en 3

Kyrie (Gemeente gaat weer zitten)

Gloria door cantorijleden
Lied 713 Wij moeten Gode zingen couplet 1, 3 en 5

RONDOM HET WOORD

Gebed voor de opening van de bijbel

Oudtestamentische lezing                                                   
Psalm 50 uit De Nieuwe Bijbelvertaling

Zang door cantorijleden
Psalm 51 Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht vers 1, 4 en 5

Nieuwtestamentische lezing
Johannes 9:1-25 uit de Naardense Bijbel

Zang door cantorijleden
Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien couplet 1, 2 en 4

Preek

Meditatieve stilte en muzikaal moment

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL

Uitnodiging

Lofprijzing

Dankgebed, stil gebed en tafelgebed afgesloten met het gezamenlijk gesproken Onze Vader

Inzettingswoorden
V: (…) uit de doden hebt opgewekt. Zo zingen de cantorijleden:
C: Lied 374 U, verborgen Christus, bid ’k eerbiedig aan couplet 1, 5 en 6

Vredeknik

Viering van brood en beker

Dankzegging

HEENZENDING EN ZEGEN
Slotzang door cantorijleden (Gemeente gaat staan)
Lied 422 Laat de woorden die we hoorden couplet 1, 2 en 3

Zegen                                                                  
V: (…) zij met u allen.                         
De cantorijleden zingen: Refrein van lied 103e Bless the Lord (twee keer)

Collecten

Postludium


 

terug
 
 
 

Eredienst ( 1e Advent)
datum en tijdstip 29-11-2020 om 10.00 uur
Liturgie zondag 29 november – 1e advent – Petra, Heinenoord

Mededelingen
Intochtslied: Psalm 27: 1 en 2
https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244
Votum en groet
Aanvangstekst
Gebed om ontferming
Loflied: Nieuwe Liedboek 442
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 49: 1-6, gelezen door……
Lied: Nieuwe Liedboek 444: 1 t/m 5
https://www.youtube.com/watch?v=_flTXJDStdc
Verkondiging: God is mijn licht
Lied: Nieuwe Liedboek 213: 1, 4 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=6mPt0YUgVw4
Geloofsbelijdenis Nieuwe Liedboek 340 B – gespeeld door orgel en gedeclameerd door voorganger of gemeentelid
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Nieuwe Liedboek 441:  1, 2 en 7
https://www.youtube.com/watch?v=V-1EML0xRac
Zegen
Lied: Amen, amen, amen, amen
https://www.youtube.com/watch?v=m3GiYkMorXk


  meer details

Senioren spelletjesmiddag
datum en tijdstip 03-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Eredienst (2e Advent)
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.00 uur
meer details

Handwerkmiddag! Gaat niet door!
datum en tijdstip 15-12-2020 om 14.00 uur
meer details

 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.