Kerk in actie: Zondag 16 juli 2023

Collecte voor de diaconie: Op adem komen in jeugddorp De Glind
Kerk in actie: Zondag 16 juli 2023
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte De Glind.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
 
terug