Liturgie-commissie

Liturgie-commissie
Deze commissie heeft tot taak om zich bezig te houden met vorm, functie en invulling van de eredienstvieringen en van onderdelen daarvan.
 
Zij werkt mee aan het voorbereiden en uitvoeren van de vieringen op kerkelijke hoogtijdagen en bijzondere diensten.
Zoals de paascyclus, dankdagdienst, gedachtenisdienst, advent en kerstviering,
Dit gebeurt veelal in samenwerking met de voorganger en de organist.

De liturgiecommissie kan ook gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan de kerkraad over liturgie en eredienst.

Contactpersoon: Karin Maat
liturgie@gereformeerdekerkheinenoord.nl  
terug