November 2019 November 2019

Van de Predikant

Beste mensen, 

Op het moment dat ik deze regels schrijf is de maand oktober al ver over de helft. Het nieuwe seizoen is ook voor de Petrakerk in zijn volle breedte inmiddels alweer een eind op weg. Verschillende commissies en de kerkraad hebben vergaderd en daarin zijn we met elkaar en met het welzijn van de Petrakerk van ons allemaal aan de slag. 

Lichtjesoptocht
Op zaterdag 26 oktober hebben we als Petrakerk mee mogen doen met de lichtjesoptocht die door de Oranjevereniging is georganiseerd. Het verheugde ons om te vernemen dat de Oranjevereniging dit jaar het griezelthema, dat bij het uit Amerika overgewaaide Halloween hoort, helemaal heeft losgelaten. Liever gingen zij aan het werk met een lichtjesoptocht dat een sprookjesachtige atmosfeer ademde. Daar konden we ons als commissie veel beter in vinden en we hebben dan ook enthousiast aansluiting gezocht. Die avond maakten de deelnemers, bij hun lichtjesrondgang door het dorp, een stop bij de Petrakerk waar zij een opdracht moesten uitvoeren waarna ze als beloning een klein lichtgevend presentje mochten ontvangen. Verheugend was het ook dat onze zustergemeente van de Hervormde kerk weer bij ons aansluiting heeft gezocht om samen dit lichtjesoptocht-gebeuren bij de Petrakerk gestalte te geven. En natuurlijk had de opdracht alles te maken met waar we als kerken in het dorp voor willen staan! Op het moment dat ik deze regels schrijf staat dit alles nog te gebeuren, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de lichtjesoptocht, ook met de bijdrage van de beide kerken in Heinenoord, een waardevol gebeuren is geweest voor ons hele dorp.

Gedachtenisdienst 17 november 
Op 17 november zal in de Petrakerk de gedachtenisdienst voor onze overledenen weer worden gehouden. We zullen stilstaan bij hen die ons zijn voorgegaan en daarbij zal eenieder die aanwezig is weer in de gelegenheid worden gesteld voor zich een licht van gedachtenis en toewijding te ontsteken. We zien uit naar een stemmig, ingetogen en zinrijk samenzijn.

Commissie Gemeenteopbouw
In de afgelopen weken is ook de commissie gemeenteopbouw weer bijeen geweest. In deze commissie bespreken we initiatieven en mogelijkheden om o.a. Kerk voor het dorp te kunnen en mogen zijn. Op deze plaats zal ik deze keer niet in detail ingaan op wat er allemaal aan ideeën naar boven is gekomen, maar we mogen stellen dat we met elkaar enthousiast zijn om zo bezig te zijn voor de kerk en voor het dorp. 

Evensong in adventstijd
Dat we als Petrakerk ook deel uitmaken van een groter geheel mag ook blijken uit de Evensongs die dit seizoen in de aankomende adventsperiode op woensdagavond zullen worden gehouden in een aantal kerken in de Hoeksche Waard. Ook in de Hervormde kerk in Heinenoord zal er in de adventsperiode, op woensdag 11 december, een Evensong mogen zijn. Nadere informatie zal nog volgen.

College voor het opzicht
Rond maart van dit jaar werd ik benaderd door classispredikant Arie van der Maas met de vraag of ik toe zou willen treden tot het regionaal college voor opzicht. Dit college behandelt klachten en bezwaren die ter beoordeling en vonniswijzing aan dit college zijn verstuurd door kerkleden binnen onze huidige kerkregio. Onze huidige kerkregio beslaat een gebied van de gehele Hoeksche Waard tot en met Zeeuws-Vlaanderen. Dit is dus een behoorlijke uitgebreide regio, want ze behelst dus ook de gehele provincie Zeeland. Ik heb destijds toegezegd dit werk aan te nemen onder de strikte voorwaarde dat ik in de allereerste plaats de herder ben en blijf van Heinenoord en Numansdorp, en dat dit betekent dat de daarvoor bestemde tijd strikt door mij zal worden bewaakt. Inmiddels zijn er in de zomerperiode en het najaar een aantal zaken door dit college behandeld. Ik meende dat het goed was om ook op deze plaats van dit alles melding te maken.

Een heel hartelijke groet aan u en jullie allen.    Ds. Elzo Bijl
 
terug